8 saker lärare irriterar sig på att föräldrar gör – anonyma svaren

klassrum
5 impopulära yrken - trots höga löner
1:31

Efter reklamen: 5 impopulära yrken - trots höga löner

(1:31)

Slå på ljud

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att barn har rätt till utbildning och ska delta i skolans verksamhet som följer en läroplan. Samtidigt lyfts ofta vittnesmål från lärarkåren om hur föräldrar gärna vill lägga sig i undervisningen.

Vi har frågat grundskolelärare vad de faktiskt stör sig på att föräldrar gör i sina kontakter med skolan – här är deras anonyma svar.

Försöker påverka betygsättningen

Det finns föräldrar som ringer upp lärare, gärna utanför arbetstid, och med diverse argument försöker få upp sina barns betyg. Det funkar inte, låter en lärare hälsa. Vi kan gärna prata om hur ert barn ska jobba för att höja sin kunskapsnivå, men det finns inga arga samtal som kan göra att en betygsättning omvärderas utan vidare.

Talar över huvudet på barnet

En annan egenskap som vissa föräldrar har är att tala över huvudet på sina barn vid utvecklingssamtal. Dessa föräldrar kan lägga kommentarer om hur barnet behöver anstränga sig mer i läxläsningen, måste skärpa sig i klassrummet och lyssna till vad läraren säger, samtidigt som barnet sitter med sänkt huvud bredvid. Det här kan verka som ett positivt auktoritärt drag, men är som upplagt för att barnet ska känna sig omotiverat och utsatt i situationen.

Prioriterar bort skolaktiviteter

elev i klassrum

Lärares vädjan: Gör ditt barns skolgång till en prioritet i ditt schema.

Lärare vittnar också om föräldrar som anser att skolgången bara ska fungera av sig själv, och därför helst inte ödslar tid och energi på att engagera sig. De kommer inte till föräldramöten och ber om att få ha utvecklingssamtal på specifika tider som passar in i deras egna scheman. Tyvärr funkar det inte i längden för en lärare – som har fler elever än just den förälderns barn.

Läser inte utskick – och klagar på bristande information

Jo, vi har visst meddelat att det blir utflykt nästa vecka och att klassen ska samla in till en klassresa. Men vårdnadshavare som inte läser de lappar som barnen får med sig hem förekommer varje termin, vittnar lärare. Samma sak gäller anslag som postas på skolwebben, här ska föräldrar helst ha koll! Speciellt om man senare ska klaga på bristande information.

Bokar familjeresor utanför skollov

Vi förstår att det är billigare och lugnare att resa bort mitt i terminen när inga andra familjer är i skidbacken eller på stranden, men det påverkar tyvärr undervisningen när elever är bortresta samtidigt som viktiga moment planerats. Visst ska ert barn få åka bort på härliga familjeresor, men håll det till loven. Barnen har faktiskt ledigt flera gånger per år, och under en längre period varje sommar.

Gör hemläxan åt barnet

läxläsning

Hjälp gärna till med läxläsningen men gör inte jobbet åt ditt barn!

Om ditt barn har svårt med matten eller engelskan ska du givetvis hjälpa till med läxläsningen. Det är dock skillnad på att vara stöttande och bollplank, än att lösa uppgiften åt dem. Vi kommer upptäcka på provet att barnets faktiska kunskaper inte rimmar med det som skrivits i inlämningen.

Vänder sig direkt till rektorn

När man som förälder upprörs över en rutin eller aktivitet i klassen, uppskattar lärare att man vänder dig till dem. Att vända sig direkt till rektorn är inte populärt och kan upplevas som att du går över huvudet på läraren utan att först ha gett dem en chans till dialog.

Vänder barnet emot läraren

Självklart ska du stå på ditt barns sida. Men att tro på varje ord de säger, och dessutom elda på dem i uppfattningen om att deras lärare är oschyssta, gynnar inte samarbetet och lärandet på sikt.

Inspiration: Amelia, Slate, Mama Mia

Foto: TT

Mer läsning för dig
7 saker förskolepersonalen stör sig på att du som förälder gör
Chaufför, kock – och 9 andra yrken alla föräldrar har haft under en helt vanlig vardag
7 roliga saker föräldrar gjorde på 90-talet som vi borde sno tillbaka!

Utvald läsning