Ivf-barn får bättre livskvalitet än andra vuxna

I Sverige föds varje år ungefär 5 000 barn efter assisterad befruktning, så kallad IVF. Riskerna med provrörsbefruktning är låga för både kvinnan och barnet, även om behandlingen kan upplevas som påfrestande hos kvinnan/paret som länge försökt att bli gravida. Svensk forskning har visat att IVF-barnen mår lika bra fysiskt och psykiskt som andra när de är unga. Men eftersom de flesta IVF-barn fortfarande är relativt unga har man inte vetat hur deras hälsa och välbefinnande ter sig i vuxen ålder. Förens nu.

5:19

Efter reklamen: Fertilitetsläkaren: Så skaffar du barn på egen hand – steg för steg

(5:19)

Slå på ljud

Dagens Nyheter skriver om en helt ny studie genomförd av den svenska forskaren Karin Hammarberg och hennes kollegor på Monash-universitetet i Melbourne, Australien. De har följt 86 IVF-barn genom den första delen av vuxenlivet och lika många personer som kommit till på "naturlig" väg.

Deltagarna har vid två tillfällen, vid 18-28 års ålder och vid 22-35 år, fått svara på frågor om hur de upplever sin livskvalitet inom fyra områden: hur de mår fysiskt och psykosocialt, och hur de upplever sina sociala relationer och livsmiljö. Studiens tydliga resultat förvånade dem alla.

"Kanske extra efterlängtade"

De som fötts efter IVF uppgav att de hade högre livskvalitet framför allt när det gäller sociala relationer och livsmiljö. Karin Hammarström och hennes forskarteam kan bara gissa sig till vad det beror på.

– IVF-barn är kanske extra efterlängtade. Föräldrarna har fått kämpa för att få sitt barn, och de kan ha extra stark drivkraft att bli bra föräldrar. De har sannolikt en tydlig föräldraroll som innebär att de har höga förväntningar på sitt barn, kombinerat med att de ger sitt barn både värme och stöd, säger Karin Hammarberg till DN.

IVF hjälper till vid ofrivillig barnlöshet

IVF är förkortning av in vitro-fertilisering, och innebär att kvinnans ägg plockas ut och befruktas utanför kroppen.

IVF-behandling kan hjälpa vid flera olika anledningar till barnlöshet:

  • Insemination eller annan enklare behandling fungerar inte.
  • Det finns skador på äggledarna.
  • Den som vill bli gravid har endometrios
  • Spermierna har nedsatt funktion.
  • Donerade spermier ska användas, till exempel om du är ensamstående eller i ett lesbiskt förhållande.
  • Den som vill bli gravid har inte egna ägg, utan behöver få donerade ägg.

Källa: 1177

Foto: TT

Källa: Dagens Nyheter

Mer läsning för dig
Malin gjorde IVF för att få barn nummer tre
Madeleine och Sina försökte få barn i tio år – nu har de äntligen fått en dotter
7 saker som minskar fertiliteten och gör det svårare att bli gravid