Astma hos barn: Symptom och behandling

Symtom på astma hos barn

TT
Astma och allergi hos barn är ganska vanligt. Samtidigt gör många föräldrar fel vid behandlingen, menar Anna Asanoj som är barnläkare. Hon reder ut: så här funkar astma – och detta är bästa sättet att behandla.

Har ditt barn fått astma brukar det innebära att han eller hon får andningsbesvär av till exempel en specifik allergi eller av ansträngning. Astman kan också uppstå vid förkylning.

Vad är astma?

Astma är en tendens till hyperreaktivitet i luftvägarna som gör att den drabbade får svårare att andas.

Astma kan visa sig genom en allergi eller att man anstränger sig. Vissa får också astma när de är förkylda.

Astmasymptom är mycket vanligt - de drabbar omkring 20-30 procent av alla barn någon gång under småbarnsåren. Hos de flesta barn med småbarnsastma växer besvären bort med åldern.

Symptom på astma hos barn

Symptom på astma hos barn är till exempel en pipande andning. Hostningar och hostattacker kan också vara symptom. Hosta under nattetid är också vanligt förekommande hos barn med astma.

Sjukdomen gör att luften har svårare att passera luftrören vilket kan upplevas som att det är svårare att andas, som att man andas genom ett sugrör till exempel.

Här är vanliga symptom på astma:

  • Pipande och väsande andning
  • Barnet får tung andning eller blir väldigt trött vid ansträngning
  • Barnet hostar under ansträngning
  • Barnet får långvarig hosta vid förkylning eller utan någon förklaring.
  • Barnet får inte luft

Varför får man astma?

Barn som får astma har oftast med sig benägenheten från sina föräldrar. Det vill säga om barnets föräldrar har astma finns en risk att också barnet får sjukdomen. Rökning i hemmet eller om mamman rökt under graviditeten innebär också ökad risk för barnet att utveckla astma

Att utveckla astma kan också hänga ihop med om man har haft olika virusinfektioner, men här är forskningen inte klarlagd.

Så behandlar man astma

Om man misstänker att ens barn har astma ska man uppsöka en vårdcentral eller barnläkarmottagning. Blir det bekräftat att barnet har astma finns några sätt att behandla. Medicinen andas man ofta in med hjälp av en så kallad spacer, så att den kan ta sig ner i luftrören hos små barn som inte kan tekniken med att använda en inhalator.

Det är vanligt att man får en så kallad bronkvidgande medicin. Den gör att det snabbt blir mer utrymme i luftvägarna och ska gå lättare att andas. Man brukar också få kortison som inandas på samma sätt. Kortisonet verkar för att dämpa inflammationen i luftrören på lite längre sikt.

Så gör föräldrar fel med behandlingen

Vad är det som många föräldrar gör fel?

Enligt barnläkaren och allergiexperten Anna Asarnoj är målet idag att ett barn med astma inte ska hindras av sin sjukdom. Ibland uppmanas barn med astma av föräldrar och andra vuxna att inte anstränga sig för mycket om just ansträngning utlöser astman. Men det är ett feltänk, menar hon.

– Jag brukar vara tydlig med att inget barn ska behöva vara begränsad av sin astma. Det här är jätteviktigt, säger hon.

Istället för att sluta röra på sig ska man se till att verkligen behandla barnets astma och ta den på allvar. Man ska söka hjälp i tid – och sen får man inte slarva med behandlingen.

– Gör man så, ska man inte behöva inskränka på barnets aktiviteter exempelvis. Barn med astma ska sporta och röra på sig lika mycket som andra barn, och klarar barnet inte av det på grund av sin astma så måste man gå till doktorn och se över behandlingen. Det här tyder på att man inte behandlat, eller att behandlingen inte funkar tillräckligt bra.

Idag finns flera elitidrottare som har astma och för barn är det viktigt att inte bli stillasittande, påminner hon.

Foto: TT

Källor: Barnläkare och barnallergolog Anna Asarnoj, 1177

Faktagranskare: Barnläkare och barnallergolog Anna Asarnoj