Så märks adhd – här är tidiga tecken och vanliga symptom

arg pojke med händerna för öronen
Det här händer när du skriker på ditt barn
1:29

Efter reklamen: Det här händer när du skriker på ditt barn

(1:29)

Slå på ljud

Enligt Socialstyrelsen beräknas cirka 5-7 procent av alla barn ha adhd. Diagnosen är dubbelt så vanlig hos pojkar som hos flickor. Hos vuxna beräknas adhd förekomma hos cirka 3 procent.

Redan under förskoleåldern kan man misstänka adhd hos barn, men det är sällan som en utredning görs så tidigt.

Vanliga tecken på adhd hos barn

Det finns en mängd olika slags symptom vid adhd. Barnet kan ha nära till utbrott, ha svårt att fokusera och har ofta vad som inom vården sammanfattas som de vanligaste symtomen för adhd:

  • Svårighet med uppmärksamhet
  • Svårt med impulskontroll
  • Överaktivitet

Andra vanliga symtom som blir tydliga först när barnet kommer upp i skolåldern och får andra typer av krav på sig är:

  • Svårigheter att följa långa instruktioner
  • Svårt att komma igång med uppgifter
  • Många tankar och idéer i huvudet samtidigt
  • Svårt att hålla ordning på saker och ting
  • Svårigheter att sova

Därför heter det adhd

Adhd betyder uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning. Men alla som har adhd är inte tydligt överaktiva. Om du främst har problem med uppmärksamhet kan det i stället vara en form av adhd som kallas add

A - attention (uppmärksamhet)

D – deficit (brist)

H – hyperactivity (överaktivitet)

D – disorder (störning)

Tidiga tecken: Hur tidigt kan man utreda adhd?

Föräldrar med väldigt aktiva barn kan misstänka adhd redan när barnet är ett eller ett par år gammalt. Kanske har tvååringen svårt att sitta stilla, lyssna på vad du och förskolepersonalen säger och sover fortfarande dåligt. Även om man kan få stöd och redskap via BVC så görs det sällan en utredning före fem års ålder utan oftast under sena förskole- eller under skolåldern. Det beror bland annat på att typiska adhd-kriterier som överaktivitet och svårt att sitta still, är vanligt hos alla barn under den här åldern.

Hur går utredning av ett barn till?

Om man misstänker att man har ett barn med adhd kan man vända sig till sin vårdcentral, barnavårdscentral eller till barn- och ungdomspsykiatrin.

Under utredningen får föräldern och barnet träffa en läkare. Tillsammans pratar man om barnets förmågor och svårigheter, barnets sömn- och matvanor, samt tittar på hur barnets utveckling sett ut, när hen lärde sig gå och prata och så vidare.

Förutom att föräldern och barnet intervjuas brukar även personal på skolan eller förskolan hjälpa till att beskriva hur barnet fungerar i förskolan eller skolan.

När utredningen är klar får man som förälder information om vad som kommit fram och vilket stöd barnet behöver. Även barnet själv får information, anpassad efter ålder och mognad.

Källa: 1177, Min Doktor

Foto: TT

Mer läsning för dig
Svenska särskolan – så funkar den och här är riktlinjerna
Sonens adhd utmanande för högkänsliga Jessica.
Är ditt barn en hemmasittare? Så kan du hjälpa och stötta – expertens bästa tips

Utvald läsning