En del av

8 stora fördelar med att läsa för ditt barn

02 apr, 2017 
Joel Linde
Mamma läser för sin dotter
Att läsa med eller för sitt barn är något av det bästa man kan göra som förälder. Här är några av de stora fördelarna det för med sig!
Annons
5 enkla tips för att ge barn bra matvanorBrand logo
5 enkla tips för att ge barn bra matvanor

Söndag den 2 april firades internationella barnboksdagen till minne av den legendariske danske författaren, H.C Anderson, som föddes just den 2 april 1805. Dagen firas också för att lyfta fram betydelsen av barnböcker och läsning för barns välmående och utveckling.

Fördelar med att läsa för och med sina barn

Ni kommer varandra närmre

– Jag kan räkna upp minst tjugo grejer som händer när man läser för sitt barn. Man känner lukten av varandra, man känner värmen, man hör rösten i kroppen och får en alldeles särskild närhet, säger läraren och författaren Anne-Marie Körling till DN.

Större ordförråd

Det är stor skillnad mellan att prata med sina barn och läsa för dem. När vi talar använder vi ofta ofullständiga meningar, vardagsspråk och jargong, vilket inte förekommer i litteratur på samma sätt. Det är också stor skillnad på vilket typ av texter som läses. När föräldrar läser faktabaserade böcker för sina barn utvecklas barnens ordförråd mer än vid läsning av sagor. Därför är det bra att variera vilken typ av böcker man läser för sina barn.

Annons

– Det betyder inte att man ska sluta läsa sagor. Men studien visade att man borde sträva efter en balans. Inte minst eftersom de internationella mätningarna av kunskapsläsningen visar att svenska barn och ungdomar tappar mest i just läsningen av sakprosa, säger läsforskaren Barbro Westlund till DN.

Bättre empati

När vi läser sagor för våra barn utvecklas i stället främst deras inlevelseförmåga och förmåga att sätta sig in i andra perspektiv och människors livsöden.

Får nya perspektiv

När du läser för ditt barn kan barnet med tiden börja jämföra sagan med sitt eget liv, med andra sagor och även med riktigt världen. Barnet presenteras med nya perspektiv och aspekter av livet som de kanske inte känt till tidigare, hen kan dra paralleller och begripa sitt eget liv och världen genom att studera och diskutera med vuxna det som händer i sagan. Uppmuntra gärna ditt barn att ställa frågor om texten, främst om ni läser boken igen, så att ni kan få igång ett givande samtal, menar Barbro Westlund.

Annons

Det bygger gemenskap bland barnen

Harry Potter är ett bra exempel på när en kultur växte upp kring en bok. Barn pratade om få andra saker än Harry, Hogwarts, Gryffindor, Quidditch och allt annat i den magiska världen, vilket gjorde att barn som inte läst sagorna fick det betydligt svårare att hänga med i skolan.

Bättre förberedda för livet

Det är ingen hemlighet att bildning och läskunskaper ger en fördel i många aspekter av livet. Att läsa för sitt barn är det bästa sättet att hjälpa barnet till en god start i skolan och vidare i livet.

– Språket är en avgörande förutsättning för att fungera som människa. Annars blir man ett barfotabarn i livet, en halv människa utan ord. Det är helt avgörande för skolframgången och vägen till orden går genom skriften, säger psykologiprofessorn Ingvar Lundberg.

Barn som läser tidigt utvecklar ett ordförråd och en kommunikativ förmåga som hjälper dem i livet på många sätt framöver. En sådan sak är att de mer sannolikt undviker fysiskt bråk om de har förmågan att uttrycka frustration, missnöje och andra känslor i ord, skriver Huffington Post.

Annons

Nyckel till framgång

En australiensisk studie visade att 4-5-åriga barn vars föräldrar läste för dem 3-5 gånger i veckan låg ett halvår före i läsningen, jämfört med sina jämnåriga skolkamrater när de började. Om de lästes för varje dag låg de i stället ett år före och forskningen tyder också på att detta försprång håller i sig eller utökas med åren. Studien visade också att det inte spelade någon roll vilken typ av förhållanden barnet kom ifrån, så länge föräldrarna läste för dem kunde barnen få denna stora fördel när de väl började skolan.

Uppmuntrar till egen läsning

Barn som växer upp med föräldrar som läser för dem har också betydligt bättre förutsättningar att börja läsa själva. Om de ser det som något naturligt, och dessutom ser att deras föräldrar gör det, kommer de vilja göra som de lärt sig av föräldrarna.

Få nyhetsbrev från motherhood.se!

Få nyhetsbrev med massor av tips om mammalivet till din e-post varje vecka. Nyhetsbrevet är gratis såklart!

Annons