När börjar barn gå? Här är svaret

Litet barn som lar sig att ga

När börjar barn att gå? Självklart skiljer det sig åt från barn till barn men det finns en period då de flesta börjar. Vi reder ut.

Ett barn har börjat springa medan ett annat precis precis rest sig upp. När och hur barn lär sig rörelser skiljer sig mycket åt. Det lär sig i olika takt, ibland även om man tittar på barn med samma föräldrar.

För barn innebär det att lära sig en helt ny rörelse när barnet ska börja gå. För att rörelsen ska komma av sig självt utan att barnet måste få ihop och reda ut de olika delarna av rörelse i hjärnan, krävs övning.

Alla barn är olika

Motorik kallas förmågan att röra sig och den kan delas upp i grovmotorik och finmotorik. Finmotorik handlar om små rörelser man till exempel gör med händerna och grovmotoriken handlat om de större rörelserna som att gå, åla eller krypa.

Även om alla barn faktiskt lär sig att kontrollera sina olika muskler i samma ordning (först ansiktet och nacken, därefter armarna och så vidare) ska man komma ihåg att alla barn är olika.

Litet barn lär sig gå och kikar fram under ett bord.

Barn lär sig att gå i olika takt.

Litet barn lär sig gå och kikar fram under ett bord.
Litet barn lär sig gå och kikar fram under ett bord.
Litet barn lär sig gå och kikar fram under ett bord.
Litet barn lär sig gå och kikar fram under ett bord.

För det ena barnen kommer det alltså ta lång tid att lära sig åla medan det går snabbare att börja gå, och tvärt om för någon annan. Vissa har större intresse för att kommunicera och prata tidigt och för dem kan motoriken kanske komma senare.

När lär sig barn att gå?

Krypa brukar de flesta barn ha lärt sig någon gång mellan att det är 5 månader och 12 månader.

Nästa steg är att barnet reser sig själv och kanske håller i föremål för att kunna hålla balansen. Så småningom börjar barnet ta steg men håller sig ofta i föremål, till exempel möbler eller en person som gå-tränar med barnet. Det här brukar barnet göra när det är mellan 6 månader och 16 månader.

Att barnet slutligen tar sina första steg och går själv, utan att hålla i någon eller något, brukar inträffa mellan det att barnet är 8 månader och 18 månader.

Här blir det alltså tydligt att, när en del barn kanske precis lärt sig krypa vid 12 månader, har andra barn redan lärt sig gå. Det är helt naturligt!

Källa: 1177

Foto: TT