En del av

Larmet inom förskolan: Pedagogerna går på knäna

22 sep, 2020 
AvLinn Seipel
Barngrupperna är på de flesta håll för stora – och fortsätter öka visar en rapport från Lärarförbundet. Till följd av detta upplever hälften av förskolelärarna att de inte hinner med sitt jobb.
Annons

Över 1500 förskolelärare har i år besvarat Lärarförbundets enkätundersökning. Resultaten visar på osunda arbetsförhållanden där riktmärket för hur många barn det ska vara per lärare sällan följs.

”Gruppstorlekarna måste minska, förskollärarnas tid till planering, uppföljning och utveckling måste säkras och lärartätheten måste öka. Bara så kan barnen få den lustfyllda, trygga och lärorika verksamhet de har rätt till”, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i rapporten.

Johanna Jaara Åstrand utfärdar även kritik mot Skolverket och regeringen, som tidigare i år uttryckt att barngrupperna inte varit så här små sedan 1992.

Utvecklingen går åt fel håll

Lärarförbundets rapport visar på en motsatt trend. Där uppger endast 20% av de medverkande förskolelärarna att de arbetar i en barngrupp där riktmärket som är utfärdat av Skolverket följs.

”Vi gör så gott vi kan, men det är jobbigt när vi känner att vi inte kan möta alla barn på ett tillfredställande sätt… Det är för många barn i gruppen. Det är svårt när vi får höra att ekonomin inte går ihop och fler barn måste in. Vi får ytterligare ett barn nu i vår så vi blir 19 barn ålder två-fyra”, säger en av de svarande förskollärarna i rapporten.

Annons

Skolverkets statistik - inte hela sanningen

Den statistik Skolverket samlar in visar inte hela sanningen, menar Johanna. Statsminister Stefan Löfvén har vid flera tillfällen förmedlat positiva nyheter kopplat till utvecklingen inom förskolan, men enligt rapporten är det är inget majoriteten av dem som jobbar i förskolan vill kännas vid.

– Det spelar ingen roll vad man skriver i styrdokumenten när man inte ger förskollärarna de bästa förutsättningarna att utföra sitt jobb, säger ordförande Johanna till Aftonbladet.

Lärarförbundets krav på regeringen

Det är tydligt att förskolelärarna är under hård press, menar Johanna, då antalet sjukskrivna inom yrkesgruppen är bland de högsta. Därför vill Lärarförbundet sätta press på regeringen att få kommunerna att följa riktlinjerna, och på så sätt se till att fler vågar utbilda sig till förskolelärare.

– Som det är idag gör den förskola som vi borde vara stolta över att förskollärare lämnar yrket med sorg, fortsätter hon till Aftonbladet.

Johanna och Lärarförbundets mål är att förskolor ska kunna erbjuda en arbetsplats där lärarna kan trivas och utvecklas – inte sjukskrivas.

Annons