En del av

Skärmtid för barn 2-5 år – här är rekommendationerna

10 jun, 2021 
Sanna Bergling
barn och mamma tittar på skärm tillsammans
Skärmtid för barn är alltid en aktuell fråga. Hur mycket skärmtid är okej och när är det dags att dra en gräns? Här är rekommendationerna för barn mellan tre och fem år.
Annons
Psykologen Siri Helle: 4 tips när du vill undvika konflikter om skärmtidBrand logo
Psykologen Siri Helle:  4 tips när du vill undvika konflikter om skärmtid

"Bara ett avsnitt till... Snälla mamma!" En stund framför skärmen kan lätt bli en kvart, som kanske blir en halvtimme. Att som förälder vara med och påverka vad ditt barn använder skärmen till – och sätta gränser är viktig. Studier har nämligen visat att för mycket tv-tittande kan försvåra annan aktivitet och bland annat försämra språkutvecklingen och koncentrationsförmågan. Dock har andra studier visar att digitala skärmar kan vara positiva för barnets utveckling.

Skärmtid för barn – så säger forskningen

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, och som forskat om barn och internet berättar i en intervju med forskning.se att regler kring barns skärmtid måste anpassas utifrån varje enskilt barn.

Annons

– Det som forskningen visar är att det är aktiviteterna som är avgörande, det vill säga vad barnen gör vid skärmen. Att räkna timmar och minuter är meningslöst, säger Elza Dunkels i intervjun med forskning.se.

Elza Dunkels vid Umeå universitet S
Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet.

Elza Dunkels forskning visar att barn som lär sig hantera en dator tidigt blir tryggare på internet.

– De blir bättre på att hantera både reklam och nätmobbing. Datorvana barn har lättare för att larma vuxna om de skulle bli utsatta på nätet, berättar hon i intervjun.

Enligt världshälsoorganisationen WHO bör barn mellan 3-4 år inte ha mer än en timmes skärmtid per dag, gärna mindre, eftersom risker med mycket stillasittande är ökad fetma, mindre rörelse och färre sociala kontakter.

Ha gemensam skärmtid tillsammans med barnet

Barn i 2-3 års åldern har svårare att lära sig från en skärm än via en vuxen och behöver därför hjälp att tolka vad skärmen visar. Gemensamma skärmaktiviteter mellan förälder och barn kan också lägga en grund för dialog i barnets framtida digitala liv.

mamma och dotter har gemensam skärmtid
Enligt Rikshandboken för barnhälsovård behöver barn bland annat kunna dela sina digitala upplevelser, sätta ord på vad de sett, gjort och upplevt och hjälp att översätta digitalt inhämtad kunskap till sitt vanliga liv.

Större barn behöver tydliga gränser

När barnet blivit lite äldre och är i tre- till femårsåldern är det inte ovanligt med konflikter kring skärmar. Barn behöver hjälp att begränsa skärmtiden och att använda material anpassat för sin ålder. Regler och rutiner är viktigt för att barnet ska få tid till lek, fysiskt aktivitet och utveckling. Andra roliga aktiviteter att göra istället för skärmen och skärmfria zoner hemma (exempelvis vid matbordet, på barnets rum och innan läggdags) kan minska konflikter.

3 tips till hur du ska tänka när det gäller skärmtid

  1. Skärmtid kan vara bra för barnets utveckling, men tiden behöver begränsas.
  2. Hjälp barnet att förstå, tolka och översätta vad de ser på skärmen till verkligheten.
  3. Känns det som att det blir för mycket skärm? Skapa skärmfria zoner hemma, tydliga regler och erbjud barnet andra roliga aktiviteter att göra.

Foto: TT, Umeå universitet

Annons