En del av
EXPERTPANELEN PRESENTERAS AV MIN DOKTOR

Är det farligt att knäcka fingrarna?

06 jul, 2023 
Redaktionen Motherhood
Knaka fingrar hos barn risker
Min åttaåring knäcker sina fingrar och sin nacke i tid och otid. Kan det vara farligt? Fysioterapeuten Caroline Karlsson reder ut vad som händer i kroppen när man knäcker sina leder.

Fråga: Min åttaåring har skaffat sig en irriterande ovana: Han knäcker sina fingrar i tid och otid. Jag säger att det skadar lederna, men han hävdar att det inte gör det. Nu har han också börjat knäcka nacken och jag tänker att det inte kan vara bra. Han hänvisar till youtube och att läkare sagt där att det inte är farligt, men jag är nyfiken på vad som verkligen gäller?

Fysioterapeuten Caroline Karlsson svarar: "Finns inget vetenskapligt stöd"

Hej! Tack för din fråga! Det finns faktiskt inget vetenskapligt belägg för att det skadar fingerlederna om man sträcker ut dem tills de knakar, förutsatt att det görs med försiktighet och att lederna inte utsätts för trauma i samband med att det görs. Däremot är det vanligt att omgivningen upplever att ljudet är obehagligt och reagerar negativt på det, precis som du beskriver.

Inget samband mellan knäckande och artros

Redan på 40-talet fanns teorier om detta fenomen. Då trodde man att det var när luftbubblor som bildats i ledvätskan spräcktes som ljudet (knäckningen) uppstod. Fenomenet har sedan dess undersökts i vetenskapliga studier. Forskare från University of Alberta i Kanada gjorde en forskningsstudie där de undersökte fingrarna med magnetkamera samtidigt som man drog i fingrarna tills knogarna knakade. I studien såg man att knakandet uppstod vid separationen av lederna. Det bildades då en gasfylld hålighet i ledvätskan. Ledvätskan finns i våra leder och fungerar som smörjmedel. När ledernas ytor plötsligt separeras är det inte längre någon ledvätska kvar mellan lederna så en tom hålighet bildas, som ett vakuum och man såg att när detta skedde så uppstod det knakande ljudet i leden.

Det finns inte heller något vetenskapligt samband mellan knäckande av fingerleder och ledsjukdomar som exempelvis artros. Det finns en studie som visat på att de som knäcker fingrarna hade ökad svullnad i lederna och även hade nedsatt greppförmåga. Man vet däremot inte säkert om det var knäckningarna av fingerlederna som orsakade detta, eller om dessa personer redan från början hade dessa symtom på grund av den annorlunda ledkonstruktionen som de uppvisade och att det gör att de lättare knäcker lederna.

Var försiktig med att knäcka nacken själv

Den forskning som finns visar alltså att knäckandet av fingrar vare sig har positiv eller negativ effekt på lederna. Eftersom forskning pågår inom området så kommer vi troligtvis att veta mer om detta i framtiden. Men med den kunskapen vi har i dag så kan du med gott samvete låta din son fortsätta knäcka sina fingerleder om han upplever det positivt, eftersom det inte finns något stöd i dagsläget för att det skulle vara skadligt för lederna. Om han däremot skulle börja få ont i fingerlederna i samband med att han knäcker så skulle jag rekommendera en försiktighet med knäckandet och att uppsöka fysioterapeut för stöd och råd.

Vad gäller nacken så skulle jag rekommendera en aningen mer försiktighet om det är en manipulation i nacken som utförs. Ledljudet är ofarligt här också men eftersom nacken är en mer komplex led är det viktigt att vara försiktig. En manipulation i nacken bör göras med rätt förutsättningar och i rätt vinklar i leden. Därför är det bättre att avstå eftersom det inte är säkert att det utförs på ett korrekt sätt vid självmanipulation.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och kan ta stöd av det när du ska prata med din son.

Varma hälsningar,

Caroline Karlsson, fysioterapeut hos Min Doktor

Vi är Motherhoods expertpanel

Caroline Karlsson, fysioterapeut
Loreto Ferrada, specialistläkare
Susann Friis-Lundevall, barnmorska
Ida Holmberg, psykolog

Ställ din fråga till oss:
[email protected]