En del av
ANNONSSAMARBETE MED IF

Enkla sättet att skapa mer trygghet i familjen – experten berättar

16 okt, 2023 
AvElinor Hedgren
barnförsäkring if
Hälften av alla barn saknar en barnförsäkring vilket kan förvåna då de flesta föräldrar vill inget annat än att värna om och skydda sitt barn. En barnförsäkring är kort sagt en bra idé. Ifs expert på barn- och gravidförsäkringar, Lisa Munkhammar berättar om vikten av att försäkra sitt barn – både under graviditeten och när barnet kommit till världen.

Livet med barn är en omvälvande och fantastisk resa, samtidigt som det kan vara fyllt av oförutsägbara händelser. Under graviditeten är det inte alls ovanligt att känna oro för att något ska hända barnet i magen. Och när barnet har kommit till världen kan vardagen innehålla allt från nätter med lite sömn till plötsliga sjukdomar och olyckor.

Ekonomin är det sista du vill behöva oroa dig över om ditt barn blir sjukt, eller om det uppstår komplikationer under din graviditet. Därför är det viktigt att försäkra ditt barn, både i och utanför magen. Med en gravid- eller barnförsäkring kan du få ekonomisk hjälp – när du behöver det som mest. Det gör att du kan fokusera på att ge ditt barn den kärlek och omsorg det behöver om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall.

Men vad ingår i de olika försäkringarna? Och vad skiljer dem åt? Lisa Munkhammar reder ut frågetecknen.

barnförsäkring if

VIKTIGA SKÄL ATT SKAFFA EN BARNFÖRSÄKRING

Hälften av Sveriges barn saknar barnförsäkring. Det beror på flera saker, berättar Lisa Munkhammar.

– En orsak är att man förlitar sig på den offentliga sjukvården och socialförsäkringen, och kanske inte tänker steget längre, ”vad händer med min ekonomi om jag behöver vara hemma med mitt barn under en längre tid, kanske flera år?”.

– Sedan är det nog även en fråga om okunskap, och här har vi som försäkringsbolag en viktig roll att utbilda och informera föräldrar om vikten av att ha en barnförsäkring.

Här är 6 anledningar varför du bör ha en barnförsäkring.

1. Vårdersättning vid omvårdnad av barn

Om ditt barn blir sjukt eller skadat behöver ofta den ena föräldern, och ibland båda, gå ner i arbetstid under en period för att kunna vara vid barnets sida. Detta kan innebära en tuff ekonomisk situation och då kan en barnförsäkring vara räddningen.

– Det finns ekonomisk hjälp att få i barnförsäkringen, om du behöver vara hemma med ditt barn och därmed förlorar arbetsinkomst, säger Lisa Munkhammar.

2. Ersättning vid sjukhusvistelse

Ingen vill tänka på det värsta scenariot, men ibland inträffar allvarliga sjukdomar eller olyckor som gör att ditt barn kan bli inlagt på sjukhus. Då får du som har Ifs barnförsäkring ersättning med 600 kronor per dag.

barnförsäkring if

3. Om ditt barn inte kan jobba i vuxen ålder

Svår, livslång funktionsnedsättning orsakas oftast av sjukdom och inte av olycksfall. Barn som får en funktionsnedsättning och aldrig kommer ut i arbetslivet får väldigt låg ersättning från samhället. Här kan försäkringen innebära stora skillnader ekonomiskt för ditt barn (ersättning för ekonomisk invaliditet).

4. Ersättning för bestående men

Barnförsäkringen ger dig även ersättning om ditt barn skulle få en bestående skada, som till exempel ärr.

– En av de vanligaste lindriga skadorna som vi kan hjälpa till med är ärrersättning. I de fall som är allvarligare, till exempel vid långvarig sjukdom, där det kanske dessutom blir bestående men så ersätter vi för medicinsk invaliditet (bestående besvär) och kan i vissa fall ersätta med ett belopp varje månad.

5. Ersättning vid sjukdomar som bland annat diabetes

Diabetes typ 1 blir allt vanligare hos barn. Det är en sjukdom som kan kräva en lång och omfattande vårdinsats från föräldrarna. I en sådan situation blir en barnförsäkring en viktig resurs som ger ekonomisk trygghet och stöd.

Om barnet drabbas av diabetes typ 1 betalar Ifs barnförsäkring ut ett belopp på 150 000 kronor ut till föräldrarna. Även barnet får ersättning för bestående skada med 15 procent av det valda försäkringsbeloppet. Om du då har valt det högsta försäkringsbeloppet som är 2 500 000 kronor blir det 375 000 kronor.

6. Täcker mer än skolans försäkringar

Barn som går i förskola eller i grundskola har en grundläggande olycksfallsförsäkring från kommunen. Men det många inte vet är att den oftast bara gäller när barnet vistas på förskolan/skolan, inte dygnet runt – och bara gäller vid olycksfall, inte om barnet drabbas av sjukdom.

– Skolans och förskolans försäkring ska man se som ett komplement till en individuell barnförsäkring. Om ditt barn skulle råka ut för ett olycksfall eller drabbas av en sjukdom kan en individuell barnförsäkring ge dig eller ditt barn ekonomisk hjälp.

barnförsäkring if

NÄR SKA MAN TECKNA EN BARNFÖRSÄKRING?

Kom ihåg att ingen försäkring gäller för en sjukdom eller skada som upptäcktes innan försäkringen köptes. Därför bör du teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt. Ju längre tid det dröjer, desto större är risken att något oväntat inträffar där barnförsäkringen hade gjort stor skillnad för både dig som förälder och för barnet.

– Så snart som ditt barn är fött och fått ett personnummer bör du teckna en barnförsäkring. Den kan du behålla tills barnet fyller 25 år och står på egna ben, säger Lisa Munkhammar.

Om du har köpt en gravidförsäkring tidigare hos If får du 50 procent rabatt det första året när du köper en barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel.

VIKTIGA SKÄL ATT SKAFFA EN GRAVIDFÖRSÄKRING

Graviditeten är för många en spännande och underbar tid, men det är inte alls är ovanligt att känna oro för att något ska hända barnet i magen. Med en gravidförsäkring kan både du, din partner och din bebis känna er tryggare under hela graviditeten. Det finns faktiskt ingen annan försäkring som gäller för ofödda barn.

NÄR SKA MAN TECKNA EN GRAVIDFÖRSÄKRING?

Det bästa är att teckna sin gravidförsäkring så fort man vet att man är gravid, berättar Lisa Munkhammar.

– Det finns två varianter av gravidförsäkringar, en som är gratis och en som kostar pengar. Den som är gratis är främst ett olycksfallsskydd för dig som gravid. Och den som kostar pengar gäller både dig som gravid och barnet du väntar.

Här är 4 anledningar varför du bör ha en gravidförsäkring.

gravidförsäkring if

1. Ersättning om det händer något under graviditeten eller förlossningen

Gravidförsäkringen kan ge ersättning om ditt barn skulle behöva vårdas på sjukhus efter förlossningen, och även för vissa förlossningskomplikationer. Om du som gravid blir inskriven på sjukhus på grund av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd får du även 250 kronor per dag i ersättning om du har Ifs gravidförsäkring.

– Jag drabbades själv av havandeskapsförgiftning i vecka 28 med mitt första barn. Hon föddes med akut kejsarsnitt i vecka 29 + 0 och vi behövde båda vård på sjukhus, framför allt Moa som bara vägde 716 gram, vilket resulterade i månader på sjukhus. Då hade jag hjälp av min gravidförsäkring, där jag fick ersättning för mitt kejsarsnitt och havandeskapsförgiftning och sedan fick vi dagersättning så länge vi bodde på sjukhuset, berättar Lisa Munkhammar.

2. Gravidförsäkringen ger rabatt på barnförsäkringen

Barnförsäkringen blir 50 procent billigare det första året om du övergår från en betald gravidförsäkring hos If – på så sätt hjälper gravidförsäkringen till att betala för den nya barnförsäkringen. Ifs gravidförsäkring kostar 1 350 kronor och en barnförsäkring ligger generellt på 3 000 kronor per år.

3. Ersättning för medfödda sjukdomar

Både Ifs gravid- och barnförsäkring kan ge ger ersättning om ditt barn skulle ha medfödda sjukdomar eller diagnoser. Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar gravidförsäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor som en ekonomisk första hjälp.

Om barnet senare skulle visa sig ha en medfödd sjukdom kan barnförsäkringen i stället bli aktuell.

4. Självriskersättning

Om din barnvagn eller bilbarnstol skulle bli stulna och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, ersätter Ifs gravidförsäkring din självrisk upp till 3 000 kronor.