6 av 10 förskollärare i bråk med föräldrar om sjuka barn under corona

forskollarare leker med barn

Under coronapandemin har många förskollärare upplevt att det blir gnissel med föräldrar som vill lämna halvsjuka barn. Fler än hälften har upplevt konflikter, visar en ny rapport från Lärarförbudnet och Sifo.

Det är 58 procent av förskolärarna, allså nästan 6 av 10, som svarat att det skapat konflikter med vårdnadshavare när det kommer till att följa riktlinjerna under coronapandemin, visar den nya rapporten som Lärarförbundet gjort tillsammans med Sifo.

Problemen har uppstått när föräldrar vill lämna barn som förskollärare anser har förkyldningssymptom. En diskussion som kommit upp flera gånger innan under pandemin.

"Får agera snorpoliser"

– Vi har fått signaler hela hösten, sen de ändrade rekommendationerna, att det här är ohållbart. Och att otydligheten istället innebär att förskollärarna får agera snorpoliser och ta helt onödiga konflikter med föräldrar och vårdnadshavare, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, till TV4.

Under våren 2020 var Folkhälsomyndighetens råd tydligare och det rådde en annan nolltolerans, jämfört med deras rekommendationer just nu, menar hon.

Det är svårt för alla att veta vad som gäller under en pandemi och exakt hur man ska tänka, medger Johanna Jaara Åstrand.

– Men att i ett sådant läge inte ha förståelse, och visa förståelse och stöd för förskollärarna som går till jobbet varje dag och inget hellre vill än att ha friska barn i förskolan och ställa till med konflikter, det måste ta slut, säger hon vidare till TV4.

Här finns hela rapporten.

Sjukt förskolebarn i över ett dygn? Nu gäller striktare corona-regler