Sjukt förskolebarn i över ett dygn? Nu gäller striktare corona-regler

Förskolor i Göteborg får striktare coronaregler

Från två till sju dagar hemma med sjukt barn – beslutet inom Göteborg stad innebär en rejäl skärpning mot tidigare förhållningsregler. Något som skapar reaktioner hos både föräldrar och pedagoger.

Göteborg stad har sedan en vecka tillbaka stramat åt förskolans coronaregler ytterligare. Tidigare riktlinjer har varit symtomfrihet i två dygn – något som nu bara gäller om barnet uppvisat coronasymtom under färre än 24 timmar. Annars ska barnet stanna hemma från förskolan i minst sju dagar, och ha varit symtomfritt i 48 timmar innan hen får återvända.

– Jag förstår att det slår hårt mot barnfamiljer när de behöver vara hemma med småkrassliga barn, men vi har också att förhålla oss till de rekommendationer som kommer från andra instanser, säger Eva Jakobsson, covidsamordnare vid förskoleförvaltningen, till GP.

Bedömningen kring barnens friskhet skapar oro hos föräldrar och personal

I september beslutades att barn kan återgå till förskolan om de känt sig friska och feberfria i minst två dygn. Detta även om barnen fortfarande uppvisade lindriga förkylningssymtom samt avsaknad av förmågan att fullt ut känna lukt- och smak.

Dessa regler är fortfarande aktuella, men bedömningsfrågan i barnets friskhet leder inte sällan till förvirring och ibland uppstår konflikter mellan förskolan och föräldrar. Eva Jakobsson vittnar om flera fall där pedagoger tvingats ta svåra dialoger med upprörda föräldrar.

– Man tycker inte alltid samma och vi har full respekt för att familjer har svårt att få ihop det när de skickas hem för vad som upplevs vara minsta lilla symtom. Vi blir på något sätt budbärare, men vi måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger hon.

Svårtolkat budskap från Folkhälsomyndigheten

Flertalet föräldrar har reagerat och ifrågasatt Göteborg stad och förskoleförvaltningen i beslutet att göra riktlinjerna ännu striktare. Eva Jakobsson medger själv att förskoleförvaltningen behövt klargöra med Folkhälsomyndigheten och Smittskydd för att säkerställa att de tolkat uppmaningarna korrekt, men att det ska stämma.

– På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man både läsa det så som vi hade det tidigare och på det här lite striktare sättet. Men vi har fått bekräftat från Smittskydd att det är den här hållningen vi ska ha i nuläget.

Källa: GP

Bild: TT

Halloween – lösgodisets högtid! Men hur ska man tänka under corona?

Fira julen 2020 utan corona – 5 saker att tänka på inför firandet

Disney+ lanserar nya funktionen GroupWatch – så fungerar den