Hur går en adoption till? Vi reder ut

Familj med två mammor och adopterad mörkhyad dotter.

TT
Adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Så här går en internationell adoption till i Sverige.

E n adoption görs alltid med barnets intresse främst. I många internationella lagar, det vill säga dokument som flera länder skrivit på, står att ett adopterat barn alltid ska få växa upp i en familj som kan ge barnet mycket kärlek och engagemang.

En internationell adoption kan ske när en familj inte kan ta hand om ett barn. Då kan föräldrarna ta beslutet att ge sitt barn till en annan familj för adoption, en familj som kan ta hand om barnet bättre.

Först undersöker myndigheter i barnet hemland om det finns någon familj i landet som kan ta hand om barnet. Om så inte är fallet går de vidare med att utreda om barnet kan få det bra i ett annat land, och här kan en internationell adoption bli aktuell.

Både sambopar, gifta par och ensamstående får adoptera enligt svensk lag.

Hur lång tid tar det att adoptera och vad kostar det?

Processen att adoptera kan ta många år och du är aldrig garanterad att få ett barn även om allt är i sin ordning, och du fått de medgivanden som krävs. Det kostar också pengar att göra en internationell adoption. Någonstans mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor kan det kosta, med vissa undantag.

Hur funkar internationell adoption?

Om man vill adoptera ett barn via internationell adoption i Sverige är det många steg man måste gå igenom. Såhär fungerar processen i stora drag.

I den här artikeln använder vi prenomen "ni" men både gifta par, sambopar och ibland ensamstående kan ha möjlighet att adoptera.

Skriv in er hos en organisation

Det första man gör om man vill adoptera är att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation i Sverige. Här finns en uppdaterad lista.

Ni kan bli medlemmar i flera organisationer men om ni ska ansöka om adoption senare kommer ni bara kunna ha en aktiv ansökan "ute" åt gången.

Datumet för när ni skriver in er hos organisationen kan påverka vilken köpplats ni får.

Ansök hos kommunen

För att processen ska kunna starta behöver ni därefter ansöka hos er kommun om ni är lämpliga att ta emot ett barn. Det är socialtjänsten som håller i utredningen och den består ofta av flera träffar där man pratar om er, ert liv och hälsa och era tankar om adoption. Ni får också gå en obligatorisk föräldrautbildning.

Om ni får ett så kallat medgivande av kommunen – ett ja till att ni är lämpliga att adoptera – gäller beslutet i tre år. Efter en period inom detta tidspann omprövas beslutet av socialnämnden för att avgöra om det fortfarande ska gälla.

Skicka ansökan om adoption

Nu kan ni skicka ansökan om att få adoptera till myndigheter i andra länder. Det vanligaste är att man skickar ansökan via adoptionsorganisationen i Sverige, men i enstaka fall gör man också ansökan på egen hand.

Hos adoptionsorganisatinen kan du nu lämna intresse för att adoptera från flera olika länder. Ansökan kommer dock bara skickas till ett land i taget. Det kan hända att fler är intresserade av att adoptera från ett visst land, och då är det tiden som du är inskriven hos organisationen dom funkar som kösystem.

Länder har olika regler för adoption. Om du är inskriven hos en organisation har de koll på vad som gäller i olika länder och var ni kan ha en chans att få adoptera.

Utredning på plats

På plats utreder landet där barnet fötts eller bor om en en adoption kan vara aktuell för ett specifikt barn. Om svaret blir ja kan utredarna i det här landet välja mellan de olika ansökningar de fått in.

Om er ansökan är den de väljer får ni besked från adooptionorganisationen om att ni blivit valda. Det vanligaste är att man får beskedet via telefon. I det här skedet får ni också veta mer information om barnet.

Därefter behöver ni återigen ansöka hos er kommun om ni är lämliga för att adoptera just det här barnet. Kommunen ska lämna besked inom två veckor.

Res till barnet

Om ni får ja från kommunen är nästa steg att planera en resa till barnet. I landet möter ni ert barn och hämtar det. Exakt hur mötet går till, hur länge man stannar i landet och andra detaljer skiljer sig från land till land.

Innan resan ska ni gärna ha varit i kontakt med försäkringskassan så att den ekonomiska biten finns på plats under resan och när ni kommer hem. Det finns möjlighet att få föräldrapenning både under resan och när ni är hemma i Sverige igen.

Ytterligare något som är bra att tänka på är att boka in besök i den svenska vården för ert barn redan innan ni åker.

När ni är i Sverige

Processen är inte över när ni kommit hem. Ofta vill landet där barnet är adopterat från ha rapporter om hans eller hennes utveckling och liv i den nya familjen. Ni behöver också meddela ett antal svenska myndigheter att ni har adopterat ett barn, bland annat Skolverket, Skatteverket, kommunen och Försäkringskassan om det inte redan gjorts.

Vem får adoptera?

I den här artikeln kan du läsa mer om vanliga frågor kring adoption. Till exempel besvaras frågor om vad det kostar att adoptera och vem som får göra det.

Källor: 1177, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, adoptionscentrum

Foto: TT