Forskare: Att bli mamma innebär lika stor förändring på hjärnan som puberteten

En gravid mage och en tonårstjej
4 TIDIGA TECKEN PÅ ATT DU ÄR GRAVID
Slå på ljud

Hur kroppen reagerar rent fysiskt när man blir med barn finns en hel del forskning kring. Däremot finns det förhållandevis lite vetenskapligt stöd för hur hjärnan påverkas. Läkaren och psykiatrikern Alexandra Sacks berättar i ett Ted-talk om ett mönster hon tidigt i sin karriär började märka av hos nyblivna mammor som kontaktade henne för hjälp. De var stressade och kände sig ensamma i sin nya roll, men hade inte symtom för förlossningsdepression.

– Vi lär oss mer och mer om förlossningsdepression, men vi måste normalisera övergången till moderskapet. Det är två helt olika saker, säger Alexandra Sacks i klippet.

Tillsammans med medicinantropologen Dana Raphael, har Alexandra Sacks myntat begreppet, ”matrescene”. Det saknar ännu svensk översättning, men syftar till de fysiska, psykologiska och känslomässiga förändringar som uppstår hos en kvinna efter att hon fött barn. Dana och Alexandra menar på att övergången liknar puberteten, då det är en tid då hormonerna påverkas samtidigt som kroppen, identiteten och relationerna runt om förändras.

– Alla vet att tonårsperioden, när vi går från att vara barn till vuxna, är enormt påfrestande. Allt från våra kroppar till våra sociala relationer påverkas. En liknande övergång sker för en kvinna när hon blir mamma, säger Alexandra Sacks.

Det här händer i hjärnan efter man fått barn

Erika Barba-Müller, doktor i neurovetenskap och psykiatriker, har likt Alexandra Sacks studerat vad som händer i hjärnan när en kvinna blir mamma. Under nio år undersökte hon hjärnorna på kvinnor innan och under graviditeten samt efter förlossningen. Sen jämfördes resultaten med en grupp kvinnor som inte fött barn.

– Vi fann att kvinnorna som hade fött barn hade förändringar i sin hjärnstruktur jämfört med kontrollgruppen. Det gäller främst minskningar av hjärnans gråa substans. Det vi såg var att skadade synapser rensades bort och de som blev kvar specialiseras, säger Erika Barba-Müller till DN och fortsätter:

– Vi tror att det här betyder att hjärnan anpassas till utmaningarna som moderskapet medför och gör att mamman lättare kan förstå och ta hand om sitt barn. Liknande förändringar har man sett i hjärnan hos andra däggdjur.

Graviditet och pubertet - 5 gemensamma nämnare

Erika Barba-Müller är enig med Alexandra Sacks när det kommer till jämförelsen – pubertet och graviditet. Hon pekar på särskilt fem områden som de två utvecklingsfaserna har gemensamt:

  1. Det sker en ökning av hormoner.
  2. En minskning av den grå massan i hjärnan.
  3. Personligheten förändras.
  4. Kognitiva egenskaper utvecklas.
  5. Personen som genomgår perioden är generellt mentalt sårbar.

– Vi måste vara snällare mot mammor, och speciellt nyblivna mödrar, säger Erika Barba-Müller, till DN.

Hon fortsätter:

– Man måste också vara beredd på att ens känsloliv är extra sårbart under den här perioden och efter förlossningen. Det är viktigt att både vården och kvinnan själv håller koll på hur hon mår så man kan förhindra förlossningsdepression.

Källa: DN

Mer läsning för dig
Förlossningsdepression kan bestå i upp till tre år efter födseln visar ny studie
Dags för mammaledighet? Se svar på de 7 vanligaste frågorna om föräldrapenning
Psykologen: Sorg och tomhet vanligt när barnen flyttar hemifrån

Utvald läsning