Efter miljonsatsningen – allt färre förlossningsskador i Stockholms län

Andelen allvarliga förlossningsskador minskat kraftigt i Stockholms län

Samtlig personal i förlossningsvården, från alla sjukhus i Stockholm, har genomgått en omfattande tre dagars-utbildning värd miljontals kronor. Utbildningen var del av en satsning i framförallt två stora projekt – där målet var att minska allvarliga bristningar och onödiga kejsarsnitt.

”Vi var bland de sämsta i landet”

Mellan 2014 och 2017 minskade andelen allvarliga bristningar med 35 procent. Region Stockholm hade 2016 efter Jämtland näst sämst resultat i riket, där hela 6,5 procent av förstföderskorna fick allvarliga förlossningsskador i samband med vaginal förlossning. 2020 är samma siffra bara 2,2 procent. Motsvarande andel i riket totalt är 1,9 procent.

Äldre förstföderskor i Stockholm påverkar statistiken

Snittet för när kvinnor bosatta i Stockholm föder sitt första barn är högre än runt om i landet, något som påverkar resultatet över bristningsskador enligt överläkaren Karin Pettersson, specialistsakkunnig i förlossningsfrågor i Region Stockholm.

– Ju äldre kvinnan är desto större är risken för bristningar, noterar Karin Pettersson till DN.

"Vi kan aldrig få ner antalet bristningar till noll"

Utbildningen fokuserade bland annat på riskfaktorer, åtgärder och uppföljningar kopplat till förlossningar. Det kunde exempelvis vara hur man ska gå tillväga för att bäst skydda bäckenbotten – samt hur och när man bäst använder sugklocka.

– Men vi kan aldrig få ner antalet bristningar till noll, de kan uppstå även om barnmorskor och läkare gör allt rätt, menar Karin Pettersson.

Just vid förlossningar som kräver sugklocka är andelen som skadas fler, men även där visar statistiken på en positiv utveckling. Från 2014 till idag har antalet som drabbas av så kallad perinealbristning (skada mellan anus och vagina) i samband med förlossning med sugklocka minskat med 27 procent.

Varierar mycket mellan Stockholms-klinikerna

Statistiken rörande förlossningsskador skiljer sig ganska kraftigt på vissa håll internt inom Stockholms län. Exempelvis är det bara 1,1 procent risk att drabbas för skador i samband med vaginal förlossning på Södertälje sjukhus – medan samma siffra vid Karolinska i Huddinge är 2,8 procent.

Ännu grövre skillnader visar sig när sugklocka används. Där BB Stockholm visar upp en andel så låg som 6,4 procent – jämfört med Karolinska i Huddinge där hela 20,4 procent av föderskorna råkar ut för allvarliga bristningsskador.

Källa: DN

Emily födde två barn med Downs syndrom: "Extremt ovanligt"