En del av

Hemförlossning– allt du behöver veta om att föda hemma

16 mar, 2021 
Emilie Josephson Dalhamn
kvinna med nyfött barn

Allt fler vill föda hemma trots att efterfrågan på hemförlossningar är högre än vården klarar av i dagsläget. Men kan alla föda hemma och vilka för- och nackdelar finns det med hemförlossning? Motherhood reder ut!

Annons
Här är de mest spelade låtarna under förlossningarBrand logo
Här är de mest spelade låtarna under förlossningar

Efterfrågan på hemförlossningar är idag större än vad vården kan tillgodose. Om det är en effekt av pandemin eller en oberoende trend är omöjligt att säga.

Det vi däremot vet är att kontinuitet under vårdkedjan att ha samma barnmorska före, under och efter förlossningen är gynnsamt både ur ett medicinskt och psykologiskt perspektiv för kvinnan. Det har internationell forskning visat.

Projektet Min barnmorska är ett samarbete mellan förlossningen på Karolinska Huddinge och mödrahälsovården i södra Stockholm som därför erbjuder samma team under hela vårdkedjan. Man ger även kvinnan möjligheten att föda hemma.

– Efterfrågan på hemfödslar har ökat de senaste åren och under pandemin, bekräftar barnmorskan Maria Fogelström, vars arbete vi kunnat följa i SVT-serien Barnmorskorna.

Maria Fogelström
Efterfrågan på hemfödslar har ökat, bekräftar barnmorskan Maria Fogelström. Foto: Tina Axelsson.

Hon menar att alla har sina olika skäl till att välja hemförlossning men en del vill inte riskera att partnern blir sjuk och därmed inte kan vara med på en sjukhusfödsel. Andra känner en stor trygghet av föda i en bekant miljö och ha personer omkring sig som man känner. Särskilt som läget är idag med platsbrist på flera sjukhus. För Motherhood berättar hon om hur det går till om du vill föda hemma i stället för på en förlossningsavdelning.

Annons

Kan alla föda hemma?

Alla som önskar har möjlighet att föda hemma. Det finns dock några faktorer som tas hänsyn till för att minska risk för komplikationer. Du ska vara frisk och ha en graviditet som framskrider normalt. Det bör inte finnas några kända risker som kan påverka förlossningen, varken hos dig eller barnet. Inom projektet Min barnmorska är det bara omföderskor som erbjuds hemförlossning.

Fördelar med hemförlossning

Trygghet och kontinuitet är oftast det som gör att man väljer hemförlossning. För en del innebär det att man slappnar av bättre hemma när det är dags att föda.

– Att vara hemma i en miljö du känner dig trygg i med de personer du vill ska vara med dig när du föder. Att behålla sin integritet och att själv bestämma över vad som ska prägla födseln. Att slippa resan till förlossningen mitt i värkarbete, att ha sin säng, sin dusch, sitt kylskåp ... Sedan är det förstås individuellt vad man ser som fördelar med att föda hemma, menar Maria Fogelström.

Annons

Hon berättar även att hennes roll som barnmorska utvecklas av att arbeta i både hem- och sjukhusmiljöer.

– När jag arbetar i någon annans hem blir det tydligt att det är jag som bistår kvinnan och inte tvärt om. I en sjukhusmiljö är jag som barnmorska på min hemmaplan och föderskan kan lätt falla in i en mer passiv roll. Det är bra att arbeta på olika platser för att bli påmind om att föderskan alltid bestämmer över sin egen kropp och gör sina egna val.

Risker med hemförlossning

I mycket ovanliga fall tillstöter komplikationer. Därför finns ett par kriterier som ska uppfyllas inför en hemförlossning.

– För att föda hemma ska därför risker för komplikationer vid födsel bedömas som låga. Det som bland annat kan hända vid en födsel är att kvinnan blöder eller att barnet mår dåligt. Skulle förloppet avvika från det normala så byter man vårdmiljö och flyttar över till sjukhus.

Kriterier som måste uppfyllas

  • Den gravida behöver vara fullt frisk utan kända riskfaktorer.
  • Den som assisterar förlossningen ska ha rätt kompetens, till exempel en barnmorska.
  • Det ska finnas en plan för förflyttning av kvinna och barn till sjukhus vid komplikationer.
Annons

Hemförlossning: Så går det till

Om du bestämt dig för att föda hemma så kan du prata med din barnmorska på MVC. Du kan också ta kontakt med en fristående barnmorska som arbetar med hemförlossningar. På Birth Rights Sweden finns listor över barnmorskor som arbetar med hemfödslar, där redovisas även statistik och forskning. Bor man inte i ett landsting som finansierar hemförlossning får man vända sig till en privat aktör och stå för kostnaden själv.

När du fått kontakt med en barnmorska sker ett första samtal där ni diskuterar dina förutsättningar att föda hemma. I nästa skede får du berätta om önskemål och tankar och ni gör en noggrann plan inför förlossningen. Du får också veta vad du behöver ha hemma.

När förlossningen närmar sig är barnmorskan beredd dygnet runt. Efter förlossningen gör barnmorskan en undersökning av dig och barnet. Inom projektet Min barnmorska sker även återbesök av samma team.

Källa: 1177, Min barnmorska
Foto: TT

Annons