Karolinska satsar på hemförlossning

Under coronapandemin har intresset för att föda hemma ökat. Karolinska universitetsjukhuset satsar nu på att erbjuda förlossningsmetoden till fler.


Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset blir nu landets första regionverksamhet att erbjuda hemmaförlossning.

– Under våren 2020 har vi märkt att efterfrågan har ökat, vilket antagligen är en effekt av coronapandemin, säger Marie Ekborn, omvårdnadschef på Graviditet och förlossning vid Karolinska i Huddinge.

Karolinska börjar erbjuda hemförlossning

Satsningen är en del av sjukhusets initiativ "Min barnmorska" som ska hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla eller andra speciella behov att få träffa en och samma barnmorska genom hela graviditeten – och under förlossningen.

Nästan alla kvinnor är dock behöriga att söka till initiativet och kan från och med nu också efterfråga att få föda hemma under vissa kriterier. Man ska till exempel ha fött barn innan och ha låg risk för komplikationer under förlossningen.

Ett annat kriterium är att bostaden inte får ligga längre bort än 40 minuter från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Utbildar barnmorskorna

För att kunna genomföra fler hemmafödslar utbildar organisationen nu fler barnmorskor i att jobba vid hemmafödslar.

Väljer man metoden får man först träffa barnmorskor hemma, där man går igenom allt som familjen behöver tänka på i förväg. Vid födseln är minst två barnmorskor på plats.

I hemmet kan kvinnan inte få någon medicinsk smärtlindring under förlossningen. Däremot är barnmorskorna utbildade i att kunna ge lindring i form av akupunktur och TENS-behandling.

- Vi kommer att börja i liten skala och räknar med att det på sikt kommer att bli ungefär en hemfödsel i veckan, säger Marie Ekborn.

Foto: TT