Studie ger gravida klartecken till att äta fisk

Gravid kvinna förbereder lax.

Att äta fisk under graviditeten kan vara välgörande trots allt, säger forskare vid University of Rochester.

I över tre decennier har över 1500 mammor och deras barn observerats. Resultaten pekar på att det inte leder till missbildningar på fostret att äta fisk så ofta som vid 12 måltider per vecka.

Vad det hela handlar om är det kvicksilver som finns i våra världshav.

Föreningar i fisk, såsom fleromättade fettsyror (PUFA), skulle kunna motverka de skador som kvicksilvret orsakar i hjärnan enligt studien, som publicerades i American Journal of Clinical Nutrition.

“Dessa resultat visar inget övergripande samband mellan prenatal exponering för kvicksilver genom fiskkonsumtion och resultaten på den neurologiska utvecklingen”, säger Edwin van Wijngaarden, Ph.D., och docent vid universitetet i Rochester Institutionen för folkhälsovetenskap och medförfattare till studien. “Det är också allt tydligare att fördelarna med fiskkonsumtion kan uppväga alla potentiellt negativa effekter av kvicksilver.”

Omega-3 gav goda resultat

De deltagande kvinnorna testades för halten av prenatal kvicksilverexponering under graviditeten och forskargruppen tog hårprover för att samla in uppgifter.

När barnen var 20 månader gamla lät mödrarna barnen genomgå olika tester för att bedöma barnens motoriska förmåga och kommunikationsförmåga samt beteende. Forskarnas slutsats är att kvicksilverexponering inte motsvarar låga testresultat.

Forskarna testade också kvinnorna för PUFA under graviditeten och drog slutsatsen att de barn vars mödrar hade höga halter av n3 – även känd som omega-3, fettsyror som finns i fisk, svarade särskilt väl på testen.

Dessa n3-fettsyror har antiinflammatoriska egenskaper medan de som liknar dessa, såsom N6- omega-6, fettsyror som finns i kött och oljor, är kända för att främja inflammation.

Enligt forskarna är inflammation det verktyg med vilket kvicksilver orsakar skador, vilket förklarar varför de antiinflammatoriska fettsyrorna leder till goda resultat.

“Dessa resultat tyder på att det kan finnas en optimal balans mellan de olika inflammatoriska egenskaperna av fettsyror som främjar fosterutveckling och att dessa mekanismer motiverar fortsatta studier”, säger huvudförfattaren Philip Davidson, PhD, professor emeritus vid universitetet i Rochester.

Seychellerna består av 115 öar i Indiska oceanen utanför sydöstra Afrika och valdes ut till studien eftersom de cirka 89.000 invånarna konsumerar 10 gånger mer fisk än befolkningarna i USA och Europa.

Foto: TT