Studie: Varannan svensk kvinna lider av förlossningsrädsla

Många kvinnor är rädda för att föda barn.

Trots att många kvinnor är rädda inför sin förlossning är det få som söker hjälp, visar en ny studie – trots att hjälpen egentligen finns väldigt nära till hands.

Många svenska kvinnor är rädda för att föda barn. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Aftonbladet/Demoskop. I den svarade 49 procent av kvinnorna att de är ganska eller mycket rädda inför förlossningen.

Enligt Christina Nilsson, som forskar kring svår förlossningsrädsla, beror rädslan på olika saker.

–Det ser väldigt olika ut. Förstföderskor kan ha hört andras berättelser om svåra förlossningsupplevelser, en flicka i tonåren kan ha sett en förlossningsfilm som hon upplevt som skrämmande. Omföderskor har ofta haft en negativ upplevelse av förlossningen med första barnet, säger hon till Aftonbladet.

Hon fortsätter:

– Det kan även vara oro för kejsarsnitt, rädsla för att föda vaginalt, att man ska bli deprimerad efteråt, eller att man är rädd för att se blod.

Många är rädda för förlossningsskador

I undersökningen uppgav 63 procent att de är rädda för att drabbas av förlossningsskador, medan 59 procent kände en rädsla för att de själva eller barnet ska komma till skada. Många är också rädda för den smärta som man kan uppleva under förlossningen.

Men trots rädslan är det få som söker hjälp. Enligt Aftonbladets undersökning uppger 72 procent att de inte sökt hjälp för sina problem, vilket Christina Nilsson tycker är synd. I en av sina studier såg hon att det finns vissa ideal kring att man ”ska” vara glad och förväntansfull inför förlossningen, och att en del förlossningsrädda kvinnor skäms för att prata om sin oro.

– Jag vill uppmana alla förlossningsrädda kvinnor att tala med någon. Ta oron på allvar och se till att få hjälp, säger hon.

Hit kan du vända dig om du är rädd för att föda

Ett första steg kan vara att prata med sin egen barnmorska på mödravårdscentralen. Vid svår rädsla kan det bli aktuellt att gå vidare till en så kallad Aurora-mottagning, där man är specialister på just förlossningsrädsla.

En tidigare studie, som undersökte effekten av samtal vid en Auroramottagning, visar att majoriteten av kvinnorna som uppsökt mottagningen för förlossningsrädsla var nöjda med samtalen och med sin förlossning. Hälften var också mindre rädda inför en ny förlossning, uppger Läkartidningen.

Foto: TT