En del av

Dags för mammaledighet? Svar på de 7 vanligaste frågorna

05 nov, 2020 
AvLinn Seipel
Hur många föräldradagar har man rätt till - och hur stor föräldrapenning kan man få ut? Frågorna är ofta många och det är inte helt lätt att hänga med! Motherhood reder ut allt du som ska vara föräldraledig behöver veta.
Annons
Så maxar du ditt sparande - 5 tips från sparekonomenBrand logo
Så maxar du ditt sparande - 5 tips från sparekonomen

Nyblivna mammor och pappor har i Sverige enligt lag rätt att vara föräldralediga med ersättning. Detta gäller oavsett om man är biologisk eller juridisk förälder, samt vid adoption. Men det finns en hel djungel med regler att förhålla sig till, och vid första anblick kan det kännas övermäktigt.

Vi reder ut svaren på de sju vanligaste frågorna:

Ansökande och godkännande av föräldraledighet

Hur ansöker man om föräldraledighet/föräldrapenning?

Oavsett om du är anställd, sjukskriven, student eller arbetslös vänder du dig alltid till Försäkringskassan för att ansöka om föräldrapenning. Detta kan du göra direkt på fk.se, efter att ha loggat in med mobilt bank ID. Se även till att meddela din arbetsgivare, skolkontakt eller eventuella kontaktperson hos arbetsförmedlingen om din kommande ledighet.

Får arbetsgivaren neka min ansökan om föräldraledighet?

I princip inte, men du som ska vara mammaledig eller pappaledig behöver ha meddelat arbetsgivaren i god tid inför ledigheten. Enligt försäkringskassan föreslås två månader som minsta framförhållning. Du som gravid har även rätt att bli omplacerad eller få gravidpenning, om din arbetsmiljö innebär risker eller är mycket fysiskt krävande.

Annons

Så många föräldradagar – och så mycket föräldrapenning får du

Hur många föräldradagar har jag rätt till?

I Sverige har du rätt att vara föräldraledig i totalt 480 dagar per barn. Av dessa baseras 390 dagar på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och resterande 90 dagar får föräldern enbart en ersättning på så kallad ”lägsta nivå”.

Om ni är två har partnern som inte är gravid rätt att få 10 dagars tillfällig föräldrapenning, i direkt anknytning till födseln. Utöver dessa kan ni även utnyttja 30 så kallade dubbeldagar, där ni båda två är hemma samtidigt. Detta innebär dock att ni använt 60 föräldrapenningdagar, i och med att båda två är hemma.

Har jag alltid rätt till pengar från försäkringskassan?

Du har kanske hört talas om att vara "försäkrad" för att få ersättning. Om du inte är försäkrad kan du inte få ersättning av Försäkringskassan. Du är automatiskt försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.
För att förtydliga förklarar Försäkringskassan det såhär:

Annons
  • Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.
  • Om du har flyttat till eller från Sverige, eller om du arbetar eller nyligen har arbetat, utomlands, så kan du vara försäkrad för vissa ersättningar från Försäkringskassan men inte för alla.

Om det nedersta påståendet stämmer in på dig bör du kontakta Försäkringskassan för att få reda på om du kan få ut föräldrapenning eller ej.

Hur stor föräldrapenning kommer jag att få?

I runda slängar får du 80 procent av din inkomst under dem 390 första dagarna, om du väljer att ta ut full föräldrapenning. Under 2020 är taket för föräldrapenning 473 000 kronor per år, det vill säga att om du tjänar mer, så får du ingen ytterligare föräldrapenning utöver det.

Ersättningen på lägsta nivå, de sista 90 dagarna, är 180 kronor per dag. Om du inte har någon inkomst eller studerar, så får du en ersättning på grundnivå, vilket motsvarar 250 kronor per dag. Vill du ha en exakt beräkning på vad du kommer få ut kan du räkna ut det med Försäkringskassans beräkningsverktyg på fk.se.

Hur påverkas antalet föräldradagar om man har gemensam eller delad vårdnad?

Som ensamstående förälder har du rätt till att ta ut alla de 480 dagarna själv – men om du ska dela på föräldraledigheten med någon så delas även de tillgängliga dagarna. Om ni har gemensam vårdnad och väljer att fullt ut dela på föräldraledigheten, innebär detta att ni har 195 dagar på inkomstrelaterad nivå och 45 dagar var på lägsta nivå.

Annons

Så här kan du dela upp dina föräldradagar

Under hur många år i barnets liv kan jag använda mina föräldradagar?

För barn födda efter 2014 har du rätt att ta ut föräldrapenning tills att ditt barn fyllt 12 år (eller slutat årskurs 5 i grundskolan). Dock får man max ha sparat 96 av sina 480 dagar tills efter barnet fyllt fyra år. Om du/ni har fler dagar än så kvar efter det att barnet nått fyraårsåldern kommer de att försvinna.

I vilken omfattning kan jag vara ledig?

Du behöver inte vara ledig hela dagar utan kan sprida ut det om du exempelvis efter ett tag vill jobba deltid. Du kan välja att ta ut en hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondelsdag, vilket också motsvarar vad du får ersättning för. Önskad omfattning anger du i din ansökan om föräldraledighet.

Hur gör jag om vill avstå/överlåta mina föräldradagar?

Man kan välja att avstå eller överlåta dagar till den andra föräldern nästan hur som helst. Enbart 90 dagar på sjukpenningnivå (SGI-grundade dagar) är reserverade för varje förälder, om ni är två, och kan inte överlåtas till den andra föräldern. Annars anger ni själva i ansökan till Försäkringskassan hur ni vill fördela föräldraledigheten sinsemellan.

Annons