6 tecken på att du har en föräldravänlig arbetsplats

6 tecken på att du har en föräldravänlig arbetsplats
0:60

Efter reklamen: 6 tecken på att du har en föräldravänlig arbetsplats

(0:60)

Blir det sura miner från chefen när du måste vara hemma och vabba? Förväntas du vara tillgänglig för möten såväl tidiga morgnar som sena eftermiddagar? Kanske har du rentav upplevt att du gått miste om möjligheter till karriärutveckling för att du varit gravid, föräldraledig eller arbetat deltid under småbarnåren?

I så fall har din arbetsplats en hel del att jobba med när det gäller att skapa en gynnsam arbetsmiljö för föräldrar. Annars kan konsekvensen bli att du som mamma drabbas av stressrelaterade hälsoproblem – och att företaget går miste om viktig kompetens.

– Risken är stor att duktiga ambitiösa medarbetare som också vill ha tid till sin familj söker sig till andra arbetsplatser, säger Lina Andersson, utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor på Unionen – som varje år delar ut priset Guldnappen till en särskilt föräldravänliga arbetsgivare.

Kvinnor löper också större risk än män att missgynnas i yrkeslivet efter att de blivit föräldrar, menar Lina Andersson.

Vi har under många år undersökt hur tjänstemän i privat sektor upplever arbetslivet utifrån att de också är föräldrar. Där är det väldigt tydligt att kvinnor upplever i högre utsträckning än män att de missgynnas på grund av sitt föräldraskap och får sämre lön eller karriärutveckling, säger hon.

Här är 6 saker som utmärker föräldravänliga arbetsplatser:

1. Arbetstiderna är flexibla

Pusslandet med hämtningar och lämningar underlättas enormt om det inte finns krav på närvaro 8 till 17. Många föräldrar delar till exempel upp det så att den ena lämnar barnen och börjar jobba lite senare, medan den andra är på jobbet tidigt för att ha hunnit arbeta klart i tid till hämtningen. Flextider är med andra ord nästintill en nödvändighet för att många föräldrar ska få ihop vardagen.

2. Föräldralediga har samma karriärmöjligheter


– Som förälder så har du rätt att inte utsättas för negativa konsekvenser på grund av ditt föräldraskap. Det innebär att du har rätt att komma tillbaka till samma eller en liknande tjänst efter en föräldraledighet, att du inte ska få sämre lön eller karriärmöjligheter på grund av din föräldraledighet eller på något annat sätt drabbas negativt, säger Lina Andersson.


3. Mötena ligger på föräldravänliga tider

Att ett företag på pappret erbjuder flextid hjälper inte om nyttjandet av flextiden innebär att den anställda missar möten som ligger alltför tidigt eller sent på dagen. För att verkligen ha flexibla arbetstider måste företaget också se till att vänta med morgonmötet tills alla föräldrar med skol- och förskolelämningar är på plats – och att inte låta eftermiddagsmöten dra över tiden.

4. Anställda får välja själva om de vill vabba eller "vobba"

Många föräldrar tycker att det funkar att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om ett krassligt barn – men på en föräldravänlig arbetsplats ska det vara precis lika accepterat att checka ut helt och hållet.

– Du har alltid rätt att vara hemma och ta hand om ditt barn om det är sjukt. Det är du och ditt barns behov av omsorg som ska välja om du vill vabba eller vobba, inte din arbetsgivare, säger Lina Andersson.

5. Det finns rutiner om du måste vara borta från jobbet

– Överlag så behöver många arbetsgivare bli bättre på att göra särskilt de mest prestigefyllda tjänsterna på många företag, såsom chefstjänster och specialisttjänster, mindre sårbara för korttidsfrånvaro. De som tar ett aktivt föräldraansvar kommer också behöva vara borta med kort varsel, säger Lina Andersson.

Man kan till exempel ha delade chefstjänster eller att projekt leds av fler än en person, menar hon.
– Rent praktiskt så är det bra att upprätta rutiner för vem man kan lämna över arbetsuppgifter till, vem som tar ansvar för att avboka och omboka möten och vem mail och telefonsamtal ska hänvisas till om ett barn blir sjukt.

6. Det finns möjlighet att jobba hemifrån

Även när det inte råder pandemi uppskattar många föräldrar att vid behov kunna jobba hemifrån – givetvis förutsatt att arbetet kan utföras på distans. Det kan underlätta att få vardagen att gå ihop, inte minst för de föräldrar som behöver pendla en bit till jobbet.


Foto: TT

Mer läsning för dig
Kön avgör lön – så mycket mindre tjänar man i kvinnodominerade yrken
9 enkla knep för att göra dina måndagar så mycket bättre
SVT gör dokumentär om Metoo från kvinnornas perspektiv