En del av

Oroliga kontrollfrågor? 3 fraser som hjälper ditt barn

04 apr, 2023 
AvElisabeth Granseth
Lovisa Svedlund
Ett barn som kramar sin mamma

Barns oro ska alltid tas på allvar och självklart ska vi besvara våra barns orosfrågor - men om man upplever att barnet ställer samma kontrollfrågor många gånger kan barnet behöva stöd. Här ger psykologen Katarina Molin 3 fraser som du som förälder kan komma överens med barnet om att svara när frågorna återkommer många gånger.

Annons

Det är inte ovanligt att barn då och då känner rädsla och oro. Att känna oro är en del av livet och ofta går känslan över ganska snabbt. Men om barnet plötsligt börjar ställa samma oroliga frågor om och om igen kan det vara ett tecken på att barnet behöver stöd.

Som förälder är det bra att vara vaksam på om oron påverkar barnets beteende – ställs samma kontrollfråga gång på gång kan det vara så att barnet har utvecklat ett säkerhetsbeteende. Om barnet verkar ha mycket besvär av oro och ångest att det påverkar vardagen, kan du som förälder behöva kontakta vården så att barnet kan få professionell hjälp.

Se hur du blir en lugn och harmonisk förälderBrand logo
Se hur du blir en lugn och harmonisk förälder

KBT-psykologens råd

Motherhood har tidigare skrivit om vad man kan göra om man misstänker att ens barn bär på en oro som i förlängningen skapar beteenden som inte är bra för barnet på lång sikt. Katarina Molin som är legitimerad psykolog på KBT-Psykologerna svarade så här på frågan vad man som förälder kan göra:

Annons

– Det är inte alltid det lättaste, men som förälder får man ibland spela lite detektiv i de här situationerna. Att ha ångest är i sig totalt ofarligt, men lägger barnet sig till med beteenden som gör vardagen svår eller krånglig kan det vara något man faktiskt behöver jobba på. Och då såklart lägga sig på den nivå som funkar för ens barn ålder.

Katarina Molin
Psykologen Katarina Molin

Psykologens 3 tips på fraser att säga när barnet ställer många oroliga kontrollfrågor

Psykologen Katarina Molin poängterar att det är viktigt att inte förstärka barnets oro. För att undvika att förstärka barnets oro, lär istället barnet att tankar är tankar som inte alltid är sanna och hjälpsamma.

– Om man märker att barnet frågar för att dämpa sin oro skapar det bara ett tillfälligt lugn att ge barnet en försäkran, då behöver man först prata med barnet och förklarar varför man inte tänker svara på frågorna, så att barnet är med på det. Sedan kan man komma överens om vad man ska svara, säger Katarina Molin.

Annons

Här är 3 tips på fraser som du kan komma överens med barnet om att svara:

1. ”Det där vet du egentligen själv, eller hur?”

Med det här svaret påminns barnet om att hen faktiskt vet svaret. Det är alltså viktigt att man först pratat med barnet och satt ord på att det inte är hjälpsamt att svara på de här frågorna. Annars kommer barnet inte förstå varför man inte svarar.

Poängen man vill få fram här är att det inte hjälper att ge en försäkran, det ger bara lugn i stunden men ger på sikt mer ångest.

2. ”Kommer du ihåg vad vi sagt om sådana frågor? Blir det bättre om jag svarar på dem?”

Som förälder är det viktigt att lyssna på barnet och också kunna visa att ovisshet inte behöver vara farligt.

Det här kanske passar med lite mindre barn, att man hjälper dem med en påminnelse om att vi pratat om just den här typen av frågor. Annars är förklaringen samma som ovan, ett svar på frågan ger bara ångestlindring på kort sikt men förstärker oro och ångest på lång sikt.

Annons

3. ”Är det orosmonstret som pratar nu?”

Om ett barn har mycket oro kan det vara hjälpsamt att likna det vid att barnet har ett litet monster som sitter på axeln och slänger ur sig alla de där orostankarna. ”Tänk om… mamma blir kidnappad, tänk om det blir krig här, tänk om jag gör bort mig på dansuppvisningen…”. Det kan göra att barnet får distans till tankarna och lättare förstår att det inte alltid behöver vara sanna tankar utan sådant som orosmonstret säger för att försöka skrämmas. Då kan man tillsammans komma överens om att inte lyssna på monstret.

Man får gärna validera barnet i att det måste vara jobbigt när orosmonstret säger sådana saker men att om man svarar på frågorna bara matar man monstret så det växer sig ännu större. Och så får man gärna hjälpa barnet att komma in i en annan aktivitet istället. ”Jag hör att orosmonstret är igång nu. Kom ska vi ta och gå ut och hoppa studsmatta/läsa bok/baka/annan valfri aktivitet en stund”.

Foto: TT

5 sysslor alla barn kan hjälpa till med hemmaBrand logo
5 sysslor alla barn kan hjälpa till med hemma
Annons