Psykologen: Dagens föräldrar misslyckas med att rusta barnen för vuxenlivet

förbereda barn vuxenlivet

Tidigare låg fokus på att fostra barn till att bli självständiga vuxna. Men dagens föräldrar är så upptagna med att uppmuntra och hylla allt barnen gör att de inte vågar vare sig sätta gränser eller ställa krav. Det menar bokaktuella psykologen Åsa Kruse.
1:33

Efter reklamen: Hur bemöter man oförskämda barn? Experterna tipsar

(1:33)

Definitionen av vad det innebär att vara en "bra förälder" har gradvis förändrats. Medan tidigare föräldragenerationer fokuserade på att förbereda sina barn inför vuxenvärldens alla utmaningar gör dagens föräldraskapsideal att våra barn står sämre rustade inför ett liv på egna ben, hävdar psykologen Åsa Kruse, författare till nya boken Verklighetsglappet.

Glappet som titeln syftar på är det mellan våra krav och förväntningar på livet samt oss själva – kontra hur verkligheten faktiskt ser ut.

– Det är ett vanligt problem att man går runt med för höga förväntningar på sig själv, sina relationer och på livet i stort. Jag tror att det har mycket med vår tid och kultur att göra. Vi sysslar mycket med att bygga vårt personliga varumärke, inte minst i sociala medier, och förväntar oss att vara bäst, snyggast och rikast, ha en bra karriär och fantastisk relation. Vi jämför oss mer med varandra än man har gjort tidigare, säger hon.

Barnen är vårt främsta projekt

Detta går igen även i föräldrarollen, menar Åsa Kruse. Vid sidan om jobbet är barnen vårt främsta projekt och det finns en prestige i att ge dem allt de vill ha. Dagens föräldrar är osäkra på vilka krav de kan ställa på sina barn och gör allt för att skydda barnen mot kritik och motgångar.

– Jag tror att det har att göra med att båda föräldrarna förvärvsarbetar i dag. Föräldrar har dåligt samvete över att de inte har så mycket tid för barnen, samtidigt som de vill vara bra föräldrar och ge barnen allt. Då blir det svårare att säga nej och sätta gränser, säger Åsa Kruse.


Tuff omställning att komma ut i vuxenlivet

Faran med att barnen inte får lära sig att möta motgångar är att det blir en tuff omställning när de kommer ut i vuxenvärlden och ställs inför hårdare krav.

– Risken är att man då tycker att livet är orättvist: "det här ska inte jag behöva ta". Eller att självkänslan åker i botten för att man inte klarar av kraven och inte har lärt sig hantera kritik och misslyckanden, eftersom man alltid levt i uppmuntran och godkännande av allt man gör, säger hon.

Allt är dock inte negativt med den mjukare föräldrarollen. I dag lyssnar man på och respekterar barn på ett annat sätt än man gjorde tidigare. Men det är viktigt att inte glömma att en central uppgift för föräldrar trots allt är att fostra barnen till att bli självständiga vuxna, menar Åsa Kruse.

Viktigt att ge realistisk bild av verkligheten

Detta kan innefatta att lära ut såväl praktiska som sociala färdigheter – både att kunna sätta på tvättmaskinen och att klara av kritik. Föräldrar behöver också förmedla en realistisk bild av verkligheten, istället för att ge översvallande beröm för precis allt barnen gör. Att säga till ett barn som gillar att spela fotboll att hen kan bli nästa Zlatan kan snarare stjälpa än hjälpa, menar Åsa Kruse.

– Man behöver vara lite försiktig med att säga att allt barnen gör är bra. Många tror att det är så man ger barnen självkänsla, men ofta får det lite motsatt effekt när de kommer ut i vuxenlivet och inte är de upphöjda personer deras föräldrar vill få dem till. Alla har inte begåvningen att bli artister, till exempel – och det är helt okej, säger Åsa Kruse.

En bra balans mellan kritik och godkännande – där det finns utrymme att göra både rätt och fel – är ett bättre sätt att ge barnet en god självkänsla, menar hon.

Foto: TT

Mer läsning för dig
Så påverkas föräldrar av jämförelse på sociala medier: "Mår dåligt"
Hur bemöter man oförskämda barn? Experterna tipsar
Kan föräldrars oro och ångest ”smitta” barn? Här är svaret