Barnmorskestudenterna om kaoset i förlossningsvården: Nu får det vara nog!

bebisar och förlossningsskylt

Under en lång tid har det rapporterats om hur barnmorskor larmar om kris i förlossningsvården. Brist på platser, stressiga arbetsförhållanden och barnmorskor som känner sig otillräckliga. Nu har det gått så långt att barnmorskestudenter i Göteborg överväger att inte börja arbeta som barnmorska efter sin examen. Med initiativet Barnmorskeupproret sätter de nu ner foten och menar att det får räcka.

Barnmorskan om förlossningskrisen:

Motherhood intervjuar barnmorskan Anna Hagman om förlossningskrisen
2:31

Efter reklamen: Motherhood intervjuar barnmorskan Anna Hagman om förlossningskrisen

(2:31)

Slå på ljud

Öppet brev om förlossningskrisen

Barnmorskestudenterna vid Göteborgs universitet skickade ett öppet brev med en kravlista till ledningen på Östra sjukhusets kvinnoklinik, förlossningarna på NÄL och SÄS och socialminister Lena Hallengren utan någon återkoppling. Men responsen från barnmorskor och andra studenter har varit enorm. Så här säger Gabrielle Beker, en av grundarna till upproret, till Expressen.

– Som studenter har vi den möjligheten att faktiskt skapa förändring eftersom vi inte har bundit upp oss hos någon arbetsgivare. Vi vill ställa lite mer krav.

I en undersökning i hennes klass kom det fram att endast 4 av 31 studenter kan tänka sig att arbeta på förlossningen på grund av arbetsförhållandena i Västra Götalandsregionen.

I flera rapporteringar har det skrivits om den pressade situationen på Östra sjukhuset i Göteborg där barnmorskor vittnat om att det är en viss typ av kultur, att de som jobbar är lojala, tar extrapass och inte tar rast när de ska.

Gabrielle Baker och hennes klasskamrater ser inte att det är brist på arbetsför personal som är problemet.

– Det råder inte en brist på barnmorskor, det råder en brist på goda arbetsvillkor. Jag pratade med en barnmorska i dag, hon har jobbat 20 år i yrket och nu sagt upp sig. Hon blev inte tillfrågad en enda gång om varför – det finns ett ointresse för oss som arbetar på golvet, säger Gabrielle till Expressen.

Orimliga arbetsförhållanden inom förlossningen

Att föda barn kan vara den absolut viktigaste stunden i en kvinnas liv. Det borde vara en rättighet att få göra det i en lugn och trygg miljö. Barnmorskan ska ha tid att stöda, peppa och guida – allt för att kvinnan ska slippa drabbas av psykiska och fysiska men. Det här är nästan omöjligt att nå om inte barnmorskorna har rimliga arbetsförhållanden.

Under sin praktik har Gabriella Baker fått se hur arbetet på förlossningen kan vara. Hon fick uppleva hur samma barnmorska har flera födande att ta hand om, och att några som inte är i slutskedet av en förlossning inte blir tilltittade under en hel kväll.

– Situationen leder till fysiska konsekvenser i födandeförloppet och fler instrumentella avslut på förlossningar, exempelvis kejsarsnitt eller sugklocka, säger Gabriella.

Verksamhetschefen kommenterar

Corinne Pedroletti är verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus. Hon tycker att frågorna som studenterna tar upp är viktiga. I en kommentar till Göteborgs-Posten skriver hon:

”Vi behöver bemanna upp och har inte råd att förlora barnmorskestudenter eller redan anställda medarbetare. För att förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården på SU arbetar vi med flera frågor. I nära dialog med medarbetare och personalorganisationer genomför vi förändringar i våra arbetssätt”.

Barnmorskestudenternas krav

I upproret har barnmorskestudenterna tillsammans skrivit en kravlista på tolv saker - allt från hur en introduktion av nyanställd ska gå till, till enkla saker som att kunna ta rast, gå på toaletten och äta sin lunch i lugn och ro under ett arbetspass. Självklara saker kan tyckas, men tydligen svåra att uppnå när förlossningsvården ser ut som den gör idag.

Svenska Barnmorskeförbundets ordförande om upproret

Eva Nordlund arbetar som barnmorska på BB Stockholm, på Danderyds sjukhus i Stockholm. 2019 tillträdde hon som ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Motherhood sökte henne för kommentar till studenternas uppror.

Eva Nordlund

Eva Nordlund. Foto: Svenska Barnmorskeförbundet

– Jag har aldrig hört något liknande. Klassen som går ut, där fem vill jobba inom förlossningsvården och resten väljer öppenvård eller något annat inom barnmorskans område. Barnmorskestudenter har i alla tider i de flesta fall velat gå direkt till förlossningen, nu ser vi en stor förändring som måste tas på allvar. Det är en väldigt, väldigt speciell situation, menar Eva.

De 12 kraven i barnmorskestudenternas uppror

1. Möjligheten att under vårt arbetspass kunna ta vår rast, äta vår lunch och gå på toaletten.

2. En trygg introduktion till yrket genom ”trygg start-programmet” med 12 veckors introduktion och mentorskap så att vi kan utvecklas till kompetenta barnmorskor.

3. En period på minst 6 månader där vi enbart vårdar en födande åt gången och att klinikens strävan skall vara en aktivt födande per barnmorska.

4. Inget tvång till att arbeta treskift, det bör vara frivilligt, för att kunna kombinera vårt yrkesval och samtidigt kunna träffa våra familjer.

5. Arbetstidsförkortning likt den som finns på förlossningen i Varberg med 34h/vecka vid blandad kväll och dagtjänstgöring vore önskvärt så vi hinner återhämta oss mellan våra arbetspass. Att Varberg i dagsläget erbjuder den arbetstidsförkortningen tillsammans med 12 veckors introduktion gör att flera av oss ser det som ett alternativ att söka oss till Varberg i stället då pendlingstiden från Göteborg blir försumbar mot arbetstidsförkortningen.

6. Vi ser det som rimligt att lönepåslaget som införts på Östra sjukhuset på 5000 kronor månaden blir permanent och även innefattar NÄL och SÄS för att få att barnmorskeflykten ska upphöra omgående. Många av oss har arbetat i flera år som sjuksköterskor och har redan löner långt över ingångslönen som i dag erbjuds på förlossningen.

7. Ingen ska behöva jobba delade helgturer, eftersom även barnmorskor har behov av ett socialt liv och återhämtning.

8. En fungerande sommarbemanning där vi kan ta ut vår semester i lugn och ro utan avbrott, uppskjutande, beordringar eller sms om att komma in på extrapass och dubbelpass för att lösa bemanningen.

9. Möjlighet till kombinationstjänst med 50% på förlossningen och 50% på barnmorskemottagningen och att ”caseload” övervägs som arbetsmodell, eftersom det finns god evidens för at det avsevärt förbättrar upplevelsen för våra födande och minskar risken för utbrändhet för barnmorskor.

10. BB bör prioriteras och bli en fungerande verksamhet om det ska finnas krav på rotation mellan förlossning och BB, eftersom ingen barnmorska vill tvingas medverka i den vård som nu bedrivs där.

11. En öppenhet och kultur där vi kan föra diskussion och framföra kritik utan att den tystas ner och utan repressalier, eftersom vi vill vara med och positivt påverka verksamheten och vara en del av den i många år framöver.

12. Att VGR ska jobba mot en differentierad förlossningsvård med mindre enhet där vi får lov att utöva vårt yrke och handlägga den normala förlossningen i en hemliknande miljö för att minska de medicinska interventionerna som i nuläget krävs för att ”löpande band-förlossningen” ska fungera.

Källa: Expressen, Göteborgs-Posten

Foto: TT

Mer läsning för dig
”Hur mycket ska behöva hända innan det blir förändring?”
Barnmorskestudenternas uppror: ”Nu får det vara nog”
Mamman födde sitt barn i sömnen: ”Hon förlöste sig själv när jag sov”

Utvald läsning