En del av

Pappor får också förlossningsdepression – vanligaste symptomen

15 feb, 2017 
Mikaela Alex
Omkring fyra procent av nyblivna pappor kan lida av "förlossningsdepression", visar en studie. Så vet du om du är drabbad.
Annons

En ny nya zeeländsk studie visar att nyblivna pappor kan visa samma symptom på depression som nyblivna mammor – trots att de går igenom väldigt olika saker fysiskt.

Upp till fyra procent skulle kunna uppleva depression efter att deras barn fötts.

Kännedomen kring manlig depression efter förlossning är liten, och mer forskning behövs för att kunna dra några riktiga slutsatser.

I den nya studien intervjuade man 3500 blivande fäder om deras mentala hälsa, och resultaten mättes sedan på Edinburgh Postnatal Depression Scale – samma skala som används för att mäta kvinnlig förlossningsdepression.

Resultatet visade på flera aspekter som kan ligga bakom depressionen, som att vara vid dålig hälsa, ha separerat från barnets mamma, vara arbetslös eller ha en historia av depressioner sedan tidigare.

Pappor förtrycker sina känslor i större utsträckning

Förlossningsdepression är fortfarande betydligt vanligare hos kvinnor, ungefär 14 procent sägs drabbas. Forskare tror att bakomliggande orsaker är hormonsvängningar i kroppen under och efter en graviditet, samt sömnbrist under första tiden som mamma. Även sköldkörteln påverkas av barnafödande, vilket kan ge depressionsliknande symptom.

Annons

Varför händer detsamma för män, som inte upplever detta hormonella kaos?

– Pappor tenderar att prata om sitt mentala tillstånd i termer som “stress” istället för “depression” eller “ångest”, säger Elizabeth Littlewood, en forskare vid University of York som gjort en liknande studie tidigare. Enligt henne kan många pappor också känna skuld över att inte kunna avlasta sin partner under dagarna när de måste jobba.

Det kan betyda att pappor i större utsträckning förtrycker sina egna känslor och känner att de inte är är lika legitima som mammans.

Tidigare forskning har också visat att pappor som inte får så mycket tid med sitt nyfödda barn inte känner att de får lika mycket belöning av föräldraskapet. De missar första leendet, första krypandet med mer.

Symptom på förlossningsdepression hos pappor

Enligt Psykologiguiden har pappor större risk att drabbas av depression om mamman redan är deprimerad, och när man inte orkar stötta varandra är det extra viktigt att söka hjälp.

Liberos hemsida kan man läsa att depressionen kan visa sig på olika sätt för män och kvinnor. Kvinnor känner ofta en stor hopplöshet och skuldkänslor. Männen kan drabbas av samma känslor men också få reaktioner som avsaknad av stresströskel, missbruk av till exempel alkohol, oförklarliga vredesutbrott, oro och tillbakadragenhet. Att börja jobba mer är också vanligt bland män.

Källa: JAMA Psychology, Mashable, Psykologiguiden, Libero

Foto: Thinkstock

Få nyhetsbrev från motherhood.se!

Få nyhetsbrev med massor av tips om mammalivet till din e-post varje vecka. Nyhetsbrevet är gratis såklart!

Annons