Gravida med andra riskfaktorer erbjuds nu vaccin

gravid får vaccin

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kommer få vaccin i fas 3.

I dagsläget finns ingen generell rekommendation eller vägledning när det kommer till gravida och vaccin (med undantag för vad som bedöms som riskgraviditeter), men enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten har nu vägledningen uppdaterats.

Här är Folkhälsomyndighetens lista över tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 och därför bör få vaccin i nästa fas, fas tre:

För vilka gravida gäller rekommendationen?

Gravida som har:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Har man något av de listade sjukdomarna och är gravid kan man kontakta sin vårdcentral och följa de regionala riktlinjerna när det kommer till rutiner och ordination av vaccinet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: TT

Ny studie: Coronavaccin effektivt för gravida – skyddet förs även vidare till barnet

Gravid under corona: Det här gäller för partnern på förlossningen

Antikroppar förs över via amning om du är vaccinerad – detta vet vi om hur det skyddar din bebis