Här är symtomen på ångest – som du trodde var något annat

oro

Alla drabbas av ångest någon gång i livet och ångesten kan ta sig uttryck på olika sätt. Visste du att symtom på urinvägsinfektion, fibromyalgiliknande smärtor och kalla händer och fötter kan vara orsakat av ångest? Måbra har samlat ångestsymtom du kanske inte känner till.
1:14

Efter reklamen: Så hjälper du barn som inte har några vänner

(1:14)

Det är inte ovanligt att patienter söker vård för kroppsliga symtom som urinvägsinfektion, magproblem och smärtor i kroppen. Detta utan att läkare hittar någon biomedicinskförklaring till symtomen. Då är det rimligt att överväga om symtomen kan vara ångestrelaterade, det menar psykiatrikern och psykoterapeuten Malin Ljungdahl.

– Får man symtom som man inte känner igen ska man alltid söka vård, men hittar man inte någon medicinsk förklaring kan man börja tänka att det relaterat till ångest, säger hon.

Psykiatrikern och psykologen Malin Ljungdahl.

Psykiatrikern Malin Ljungdahl.

Malin Ljungdahl beskriver ångest som en inre motsvarighet till rädsla. Rädd blir man ofta för någon yttre fara medan ångest utlöses av en inre fara för en känsla, en impuls eller konflikt. Kroppen skiljer inte på om det är en inre eller yttre fara utan reagerar likadant för att skydda sig.

Vilka symtom man får beror, förenklat, på hur hög ångestnivå man har och vilken del av muskulaturen och nervsystemet som på grund av det aktiveras.
– I princip alla symtom kan vara orsakade av ångest, säger Malin Ljungdahl.

Den viljestyrda muskulaturen

Det första vi gör när ett inre hot uppstår, och när ångestnivån ännu är på en hyfsat kontrollerad nivå, är att bli mer vaksamma på vår omgivning. Då använder vi den viljestyrda muskulaturen som armar, axlar med mera. Det är ingen fara att vara spänd under en period men om man är det hela tiden kan man få till exempel smärtproblematik.

Det autonoma nervsystemet

Om ångesten ökar så aktiveras det autonoma nervsystemet som styr de inre organen, alltså den icke-viljestyrda muskulaturen. Den kan delas upp i en sympatisk och en parasympatisk del, beroende på vilken del som aktiveras som utlöser olika kroppsliga reaktioner.

Sympatiska

När det sympatiska nervsystemet aktiveras gör sig kroppen redo för att fly eller fäkta. När detta händer minskar aktiviteten i stora delar av kroppen, detta för att hjärtat och lungorna och de stora musklerna som till exempel benen ska kunna få all energi och kunna aktiveras. Detta kan till exempel göra att man känner sig kall i händer och fötter.

Parasympatiska

Om ångesten stiger ännu lite till så kan vi, precis som djur, spela döda. Kroppen stänger alltså ner. Detta kan till exempel göra att det känns som att man tappar muskelkraft, får svårt att se och svårt att tänka klart.

Symtom du kanske inte kopplat till ångest

Torra ögon

Ångest kan utlösa torra ögon när det sympatiska nervsystemet aktiveras. När kroppen gör sig redo för att fly eller fäkta då drar den in aktiviteten på allt annat, vilket bland annat innebär minskad tårproduktion.

Urinträngningar

Har du plötsligt börjat få urinträngningar? Det kan vara ångestutlöst. När det parasympatiska nervsystemet aktiveras drar urinblåsan ihop sig och man känner att man behöver kissa.

Tjock i halsen

Känner du dig ofta tjock i halsen och har börjat fundera på vad det är för envist virus som aldrig släpper taget? Det kan vara det sympatiska nervsystemet som är aktiverat och som både orsakar spänningar i halsens muskulatur och torkar ut slemhinnorna.

Du känner dig försvagad i kroppen

Detta kan vara ett tecken på att du har riktigt hög ångest och att din kropp stängt av. Det är inget fysiskt fel på dina muskler men det blir något fel i kopplingen mellan hjärnan och nervsystemet.

Fibromyalgiliknande smärtor

Generaliserad smärta och ömhet är kopplad till den viljestyrda muskulaturen. Om kroppen är spänd hela tiden så kan sådana smärtor utsöndras. Trots att det är viljestyrt kan det vara så att man inte tänker på att man går omkring och spänner sig.

Magproblem

När ångestnivån blir väldigt hög och kroppen gör sig redo att spela död så slappnar stora delar av systemet av. Det kan till exempel göra att din mage blir överaktiv.

Så dåligt mår barn under pandemin: ”Riskerar att förlora en hel generation”

Från mammadepp till mammapepp – allt du vill veta om förlossningsdepression

Mia Skäringer skildrar sitt personliga mörker i ny bok