En del av

Kön avgör lön – så mycket mindre tjänar man i kvinnodominerade yrken

29 sep, 2020 
AvElin Jonsson
Anställda inom kvinnodominerade yrken tjänar 15 procent mindre än anställda i likvärdiga – men manligt dominerade yrken, och glappet har ökat de tre senaste åren. Vilket en helt ny rapport om den strukturella löneskillnaden visar.
Annons

I en ny rapport som Lönelotsarna tillsammans med Sveriges Kvinnolobby tagit fram – visar siffrorna nu att kön avgör lön. Arbetar du inom ett kvinnodominerat yrke – så tjänar du generellt mindre än de som arbetar inom ett mansdominerat yrke, detta även om arbetet räknas som så kallade ”likvärdiga yrken”.

Studien visar att den strukturella löneskillnaden mellan könen under de tre senaste åren har ökat, och idag är löneskillnaden på 15 procent. Om man omvandlar siffrorna i pengar tjänar anställda inom kvinnodominerande yrken ungefär 5400 kronor mindre än andra i likvärdiga – men mansdominerande yrken – i månaden.

Anställda i kvinnodominerade yrken tjänar 15 procent mindre

Likvärdiga yrken innebär jobb där man har jämförbara krav på utbildning, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Barnmorska (kvinnodominerat yrke) och civilingenjör (mansdominerat yrke) sägs vara likvärdiga yrken – men detta till trots tjänar en barnmorska i genomsnitt 5200 kronor mindre i månaden.

Annons

– Det är ett svek mot alla de här kvinnorna. Det som kvinnor har arbetat med alltid, har värderats lägre. Flera av de här jobben är ju bristyrken. Men att det då är brist på sjuksköterskor det leder inte till att deras löner skjuts upp, säger Clara Berglund Generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby i TV4 Nyheterna.

Regeringen redo att ställa hårdare krav på arbetsgivare

Lönerna är främst en fråga för arbetsgivare och arbetstagare – men regeringen är beredda på att ställa hårdare krav på de arbetsplatser som inte arbetar aktivt för denna typ av diskriminering.

– Vi håller på med en utredning om detta just nu, där vi tittar på att införskaffa eventuella sanktioner för arbetsgivare som inte jobbar aktivt med bland annat löneskillnaderna mellan kvinnor och män på sina arbetsplatser, säger Åsa Lindhagen (MP) i TV4 Nyheterna.

Foto: TT

Annons