Krönika: Föräldrar, ni måste prata om porr med era barn

Prata om porr med dina barn!

Allt fler larmar om internetporrens skadliga effekter. En hel generations sexualitet har satts på spel, menar Motherhoods chefredaktör Jennie Sandberg.

TT

Att hela världen bara är ett klick bort är något de flest uppskattar. Digitaliseringen har ställt dammluckorna till både fakta, förströelse och folkbildning på vid gavel.

Få av oss tänker på att även porren åkt med i samma badvatten. Och hur den sköljer obehindrat över våra barn och unga.

Merparten av dagens ungdomar har fått sin sexualundervisning, sina normer och referenser, via skärmar och porr. Man tror att nätet består till 1/3 av pornografiskt innehåll och att var fjärde sökning kan kopplas till den typen av sidor. En fri tillgång som kapat en hel generations sexualitet har det visat sig.

Därför behöver du prata om porr med ditt barn.

Barnmorskor berättar hur unga flickor söker vård på ungdomsmottagningar med sår i både underlivet och själen. De berättar hur pojkvänner kräver strypsex, är våldsamma och har en tydlig förväntan att det ska fungera som i de grova filmerna på nätet.

Därför behöver du prata om porr med ditt barn.

Unga män erkänner också hur de fastnat i ett porrberoende. Ett beteende som tar avstamp så långt ner i åldrarna som 8-9 år. Där gränser för vad som triggar sakta förskjutits och där normalt sex, normala fysiska reaktioner och normala relationer inte längre fungerar på grund av ett avtrubbat inre.

Därför behöver du prata om porr med ditt barn.

Experter vittnar hur konsumtionen snabbt eskalerar till allt grövre innehåll, från ”mainstream” till grov våldtäktsporr och så långt som till barnpornografi. För att belöningssystemet kapas och inget längre är upphetsande.

Pornografi med sexuellt aggressivt innehåll avhumaniserar kvinnor och trivialiserar våld. Det finns sannolikt kopplingar till sexualbrott och att polisen griper allt yngre sexköpare.

Därför behöver du prata om porr med ditt barn.

”Barn och unga ska få en rimlig och bra bild av sex, man ska få det av skolan, inte av porrindustrin” sa högskoleminister Matilda Ernkrans med anledning av den nya sexualkunskapen som rullas ut hösten 2021 i våra skolor. En direkt effekt av de röster som larmat.

Skolan tar ett stort ansvar här. Men att uppfostra barn är inte skolans plikt och att ge dem rätt värderingar är ett aktivt arbete som ska ske hemma.

Konsumtionen av internetporr sker framför allt hemma.

Här behöver vi föräldrar ta vårt ansvar! Och det är inte ett tillfälle och ett prat, det är en diskussion som behöver pågå från att barnet kan surfa fritt själv tills rätt ålder, inställning och kunskap gör det redo att utforska denna del av vuxenlivet på egen hand.

Prata om porr med ditt barn!

Psst! Svårt att inleda snacket? På porrfribarndom.se/porrsnacket finns bra tips, som dessutom är kopplade till barnets ålder.

Läs också:

Barnmorskan larmar: Unga tjejer känner sig tvingade till strypsex

Youtube-filmen som larmar om porrens effekt på unga

Utvald läsning