Nina Rung: Så hjälper du dina barn att bli jämställda

Nina Rung.

Hur man som förälder uppfostrar sina barn är en viktig del i att göra samhället mer jämställt. Det menar Nina Rung som skrivit den nya feministiska boken Sida vid sida.
Här delar hon tillsammans med medförfattaren Ida Östensson sina tankar kring hur du kan hjälpa dina barn bli mer jämställda.

Hur uppfostrar man jämställda barn i en tid då löneskillnaden mellan män och kvinnor fortfarande är 10,7 procent, där kvinnor i snitt lägger 6 timmar mer per vecka än män på det obetalda arbetet i hemmet och där kvinnoförnedrande och våldsam porr blivit norm för hur unga uppfattar sex?

Nina Rung har tillsammans med utvalda kvinnor, däribland Ida Östensson, skrivit den nya antologin Sida vid sida. Men förhoppning att den ska bli en feministisk klassiker, i stil med Nina Björks Under det rosa täcket.

Och hur man uppfostrar sina barn är en viktig del i att göra samhället mer jämställt, menar Nina och Ida. Till Motherhood.se delar de med sig av sina tankar kring hur du kan hjälpa dina barn att bli mer jämställda.

Bryt könsnormerna

Omedvetet projicerar vi könsnormerna på våra barn eftersom vi själva uppfostrades så, förklarar Ida Östensson opinionsbildare och grundare av organisationerna Fatta och Make Equal.

– Jag får kämpa jättemycket idag med min son, att inte sätta på massa stereotyper som jag växt upp med. Jag får rannsaka mig själv hela tiden, säger Ida Östensson.

Indelningen börjar alltså redan i småbarnsåren och effekterna blir bara tydligare ju längre fram i livet barnet kommer.

Vi måste börja tänka på hur vi agerar och pratar med våra söner respektive döttrar tidigt, tycker Nina Rung. Och hon menar att det finns en markant skillnad i hur vi bemöter könen.

– När en flicka ramlar är vi snabba att ta upp henne och trösta, medan vi lätt bara borstar av pojken och uppmanar till fortsatt lek.

På så sätt lär vi in pojkarna i machokulturen. Att det inte är okej att gråta. I förlängningen gör det att de inte samma kontakt med sina känslor som flickorna.

Och på liknande sätt socialiseras barnen in i det heteronormativa, menar hon.

– Vuxna frågar ofta ”Har du någon pojkvän?” Fast de bara går i förskolan, säger Nina Rung.

– Det är vi vuxna runt omkring som romantiserar och har en idé om att barnen är intresserade av det andra könet, när de som små ofta bara ser en kompis.

Tänk på samtycke tidigt

Även samtycke är något som genomsyrar ett jämställt samhälle – och är därför något vi måste lära våra barn, menar författarna.

För att förhindra övergrepp måste vi tidigt prata om samtycke, förklarar Nina Rung. Föräldrar måste informera barnet och hjälpa barnet att prata om kroppslig integritet.

– Det är så viktigt att barn lär sig att deras kropp bestämmer bara de över och att det finns privata delar såsom munnen, snippan, snoppen och rumpan och att inget annat barn eller vuxen får göra saker mot eller ta bilder på de privata delarna, rekommenderar hon och fortsätter.

– Barnen behöver också veta till vem de kan vända sig om det skulle vara någon som vill ta på deras privata delar eller som vill att barnen ska ta på någon vuxens kropp. Be helt enkelt barnen berätta för dig vilken vuxen de skulle kunna berätta för.

Framhåll tydligt att det endast är barnet själv som bestämmer över sin kropp.

– Förklara också att på samma sätt som ingen får ta på dig, så får du inte heller ta på någon annan. Det är samtycke i varje del! Och därför är det också så viktigt att vi inte ber barnet krama en släkting eller be barnet sitta i någons knä till exempel. Där måste vi vara de goda förebilderna, menar Nina Rung.

Prata om sex och relationer

När barnet blir äldre är det också viktigt att prata om sex och relationer. En nyckel till det mer jämställda samhället.

Och enligt Nina Rung bör du som tonårsförälder prata mer med din son än med din dotter. Att koppla bort det obekväma och pinsamma och förstå vikten av samtalet.

– Oftast pratar man med döttrarna; ”tänk på det här”, ”drick inte för mycket”, ”ha alltid en kompis med”. Välmenta råd, men någonstans säger man att det är hennes fel om något skiter sig, resonerar hon.

Hon tycker att du tydligt ska lägga ut spelreglerna för ditt barn. Och särskilt för sonen.

– Du får aldrig skicka en dickpick, du får aldrig lägga ut en bild på en tjej eller skriva något kränkande, du får aldrig gå över någons gräns, du måste leta samtycke, exemplifierar Nina.

Boken Sida vid sida släpps den 25 september.

Ungdomarna bakom SNAF: Så påverkar porren vår generation