En del av

Perfektionist? Då löper du större risk att bli en helikopterförälder

07 okt, 2020 
AvLinn Seipel
Perfektionist? Då kan du bli helikopterförälder
Studier har visat att överbeskyddande så kallade ”helikopterföräldrar” har negativ inverkan på sina barn. Nu har forskare tagit reda på vilka egenskaper hos föräldern som ligger bakom det kontrollerande föräldraskapet.
Annons
Det här är bästa åldern att bli mamma – enligt forskningBrand logo
Det här är bästa åldern att bli mamma – enligt forskning

Att hovra över sina barn likt en helikopter från att de föds till att de lämnar hemmet, har dokumenterat negativa effekter. Så kallade ”helikopterföräldrar” tar över och kontrollerar sina barns naturliga uppgifter som att städa rummet och läsa läxor. De planerar varje minut av barnets tid, sopar bort alla hinder innan barnet får nys om dem och löser alla typer av problem som kan uppstå.

Enligt forskning kan detta kontrollerande och överbeskyddande föräldraskap leda till bland annat psykiska sjukdomar, narcissism och andra beteendeproblem hos barnen när de passerat tonåren.

Men varför blir en del föräldrar överfokuserade och överbeskyddande mot sina barn? Det har en forskargrupp vid Texas State University och University of Nebraska nu tagit reda på.

Under ledning av professor Chris Segrin genomförde forskarna två studier som nyligen publicerades i tidskriften Couple and Family Psychology: Research and Practice.

Annons

Vill uppnå perfektion

Forskarna ville ta reda på om föräldrarnas egen perfektionism påverkade deras föräldraskap, och om de lade över sina mål om att göra karriär, på sina barn.

I den första studien ombads över 300 föräldrar till unga vuxna att betygsätta en serie uttalanden utformade för att mäta deras engagemang i ”överfokuserat föräldraskap” och deras nivåer av perfektionism. I den andra studien undersökte forskarna 290 par med föräldrar och unga vuxna. De unga vuxna svarade på uttalanden som var utformade för att mäta deras uppfattning om sina föräldrars uppfostran.

Resultaten från båda studierna bekräftade att perfektionism är förknippat med helikopterföräldraskap. Chris Segrin förklarar att föräldrar som utövar helikopterföräldraskap använder sina barns framgångar som en reflektion över sig själva, de engagerar sig oerhört mycket i sitt föräldraskap för att kunna uppnå ”perfekta” resultat.

Annons

"De vill att deras barn ska uppnå saker för att det får dem själva att se bra ut. Jag säger inte att de inte bryr sig om sina barn. Självklart gör de det. Men de mäter sitt självförtroende efter barnens framgång. Det är måttstocken som de använder för att mäta sin egen framgång som förälder”, säger professor Chris Segrin i studien.

Vill skydda barnen

Perfektionism är inte den enda egenskapen som kan leda till överföräldraskap enligt Segrin. Hans tidigare forskning visar att även ångest och oro kan leda till denna typ av kontrollerande beteende hos föräldern. Enligt Segrin tenderar oroliga föräldrar att fokusera på allt dåligt som hänt i deras egna liv och allt de ångrar, vilket gör att de försöker förhindra att deras barn upprepar liknande misstag.

”Bara för att någon har ett ”oroligt föräldraskap” betyder inte det att de har ett helikopterföräldraskap, men oroligt föräldraskap är en av ingredienserna i det receptet”, säger Segrin.

Annons

För att perfektionismdrivna helikopterföräldrar ska kunna förändra sitt föräldraskap måste de först erkänna sitt eget värde, oberoende av sina barn, menar Segrin. Han säger att föräldrar måste lära sig att ge sina barn chansen att utforska, och då särskilt barn som kommit förbi tonåren.

"Unga vuxna behöver utrymme för att kunna utforska och hitta sitt eget liv och sina egna ambitioner”, avslutar han

Källa: Forbes

Annons