En del av

Så lika är enäggstvillingar egentligen

06 maj, 2021 
Lovisa Svedlund
enäggstvillingar som äter glass
Visst är de lika – men nu har forskar kommit fram till att DNA:t hos enäggstvillingar inte är fullt så likt som man tidigare trott.
Annons
Se när gynekologen Helena Kopp Kallner svarar på frågor om graviditetBrand logo
Se när gynekologen Helena Kopp Kallner svarar på frågor om graviditet

Vad får man med sig i generna och hur mycket påverkar den sociala miljön runtomkring oss? Tvillingar används ofta när man forskar på arv och miljö och det man utgått från är att tvillingar som befruktas i samma ägg delar 100 procent av sina gener.

Men nu visar en isländsk studie att det kan finnas fler skillnader i arvsmassan hos enäggstvillingar än man tidigare trott.

Så är DNA:t hos enäggstvillingar

I studien deltog nästan 381 tvillingpar – och 39 av dessa visade sig ha över 100 genetiska skillnader. Olikheterna i arvsmassan, menar forskarna, kom från så kallade tidiga mutationer. Det vill säga när man kunnat se att genförändringar skett i den tidiga embryoutvecklingen, som förts vidare till den ena tvillingen och inte den andra.

tvillingpojkar på stranden
Den nysa studien visar att en del enäggstvillingpar har så kallade tidiga mutationer.

Slog man ut mutationerna på alla som deltog i studien visade det sig att varje tvillingpar i genomsnitt skiljde sig åt med 5,2 mutationer.

Annons

Så vad blir den faktiska skillnaden för enäggstvillingar – hur kan skillnaderna märkas hos personerna?

– Allt, så det kan även påverka predisponering för sjukdomar. Den här studien skrapar bara på ytan och det behövs mer forskning på området, om både enäggstvillingar och om somatiska cellskillnader i våra kroppar, säger Jan Dumanski professor i experimentell patologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet när han kommenterar studien till Svenska Dagbladet.

Få nyhetsbrev från motherhood.se!

Få nyhetsbrev med massor av tips om mammalivet till din e-post varje vecka. Nyhetsbrevet är gratis såklart!

Han menar att det här kan vara viktiga resultat att ta med sig när man forskar på tvillingars liv, och vad som spelar in när det kommer till arv och miljö. I själva verket kanske genarvet alltså inte är så likt som man utgått från.

Hur stor betydelse har mutationen?

Men – värt att nämna är också att ungefär lika många tvillingpar också hade precis identisk arvsmassa. Hos dem syntes inga tidiga mutationer av det här slaget.

Annons

Patrik Magnusson, docent och chef för Svenska tvillingregistret, har därför en lite annorlunda syn på hur förvånande det här resultatet är – och hur det bör påverka vilka slutsatser man kan dra om tvillingar i forskningen.

– Då mutationerna verkar ske sporadiskt över hela arvsmassan så tror jag att det är mycket sällsynt att dessa mutationer utgör en betydande och vanlig faktor för märkbara skillnader i hälsa eller beteende mellan enäggstvillingar, och att tvillingforskning därmed inte påverkas i särskilt hög utsträckning, säger han till Svenska Dagbladet.

DNA:t hos enäggstvillingarna i studien skiljde sig som sagt i genomsnitt åt med 5,2 mutationer.

– Det är en försvinnande liten fraktion då DNA:t fortfarande är lika till 99,99999 procent, förklarar Patrik Magnusson.

Källa: Svenska Dagbladet

Foto: TT

Annons