En del av

Så påverkar din plats i syskonskaran hur du blir som förälder

17 feb, 2023 
Lovisa Svedlund
Familj på promenad
Kloka ensambarnet, ansvarsfulla äldsten, fredsmäklande mellanbarnet eller sociala lillen på slutet. Vem du är i syskonskaran kan påverka hur du utformar ditt föräldraskap, menar experter. Och att veta hur din egen barndom påverkat dig kan faktiskt bli en superkraft när du styr ditt eget barn fram i livet!
Annons

Det är sant att dynamiken kring dig som barn kan påverka hur du är som förälder.

Din syskonroll under barndomen kommer aldrig kunna säga allt om dig, dina problem, styrkor och svagheter, som vuxen. Men det finns en rad generella slutsatser inom psykologiforskningen som intressant nog brukar stämma in på många av oss. Det menar experter som tidningen Parents intervjuat.

5 ovärderliga tips till den stora familjenBrand logo
5 ovärderliga tips till den stora familjen

Bland annat menar mamman och psykoterapeuten Niro Feliciano som skriver kolumner i tidningen Psychology Today, att förstfödda har lättare att ta in andras åsikter om föräldraskap, medan de yngre i syskonskaran tydligare går sin egen väg.

Även psykologen Kevin Leman som skrivit boken The Birth Order Book: Why You Are the Way You Are, ser flera paralleller mellan syskonordning och föräldraskap:

Annons

– Som praktiserande psykolog brukar jag be vuxna klienter att ge mig en beskrivning av sig själva mellan åldern 5 till 12 år. Du blir lätt förvånad hur mycket information jag kan vinna från beskrivningen av dem som unga. Det ger dig en bra bild av vem den vuxna personen du pratar med är, säger han till Parents.

Så påverkar din plats i syskonskaran hur du är som förälder

Såhär påverkar egenskaperna hur du uppfostrar ditt eget barn, enligt Niro Feliciano och Kevin Leman:

Äldsta barnet – så är du som förälder

Som förstfödd är du ofta barnet som haft högst förväntningar på dig som liten. Inte sällan lever du därför efter deviser sm att det finns ett rätt sätt att göra saker, och du styrs mer av regler än många andra. Du är duktig på att använda ditt intellekt! Dessutom tenderar förstfödda oftare att bli högpresterande, ”people-pleasers” och ledare. Faktorer som ofta bygger "framgång" i sin klassiska definition.

Annons

Som förälder kan din plats i syskonskaran innebära till exempel:

 • Att du själv har höga förväntningar på dina barn, även om de ofta falnar ju fler barn du får.
 • Att du tar med dig kunskapen av att ha obseverat yngre syskon i din egen barndom. Om du till exempel såg ditt eget småsyskon få för lite. uppmärksamhet, ligger det nära till hands för dig att kompensera och ge din egen minsting extra uppmärksamhet. Var ett av dina yngre sykon däremot väldigt dominant, kan du ha svårare att acceptera om samma mönster. upprepar sig hos dina barn.
 • Storasyskon är omtänksamma, men ibland mer oroliga och beskyddande i sin föräldrastil, jämfört med småsyskon och mellansyskon.
Det finns det många saker som kan komma att förändras efter andra barnet. Bland annat ny identitet och förvandling till superhjälte.

Mellanbarnets föräldraskap – expert på rättvisa

Mellanbarnets specialitet är medling och att lyssna in alla sidor. Inte sällan är du som mellanbarn en fredsmäklare – både som barn och vuxen. När du var liten behövde du inte bära ansvaret som äldsta barnet hade, men fick inte heller fördelarna som minsting. Därför känner mellanbarn ibland att de blivit sämre lyssnade på än sina syskon.

Som mellanbarn influeras ditt föräldraskap av:

 • Rättvisa! Eftersom du själv inte fick det bästa av någon värld vill du ge dina barn precis samma förutsättningar.
 • Du är också duktig på att lyssna in alla åsikter i familjen, hos vuxna som barn, och sedan ta beslutet du tror blir bäst för alla.
 • Du är van att vara flexibel och kan snabbt ändra dina planer efter var ditt barn är just nu. För att må bra i längden kanske du ibland behöver tänka lite extra på att även din vilja räknas.

Minstingens föräldraregler – låt oss hitta ett äventyr!

Minstingen är ofta en underhållare av rang! Sist i skaran hittar du ofta en social person, familjens clown och den mest äventyrliga av syskonen. Eftersom dina föräldrar hade erfarenhet av föräldraskapet och var i tröttaste laget när du kom, har du som yngst ofta haft friare tyglar och fått prova sådant som din äldre syskon inte fick göra (lika tidigt).

Annons

Som förälder visar sig din plats i skaran bland annat på att:

 • Du alltid söker efter ett roligt äventyr med barnen.
 • Du är fri i tanken och påverkas inte lika mycket av avd andra tycker om ditt föräldraskap.
 • Du har överseende med regler som bryts men kan behöva öva på att sätta gränser och hitta ramar för att organisera din egen lilla familj.

Ensambarnet – så är du som förälder

Ofta påminner ensambarn om äldsta barnet. Du har fått mycket tid med dina föräldrar, men har också lärt dig hur man hittar på saker på egen hand. Inte sällan pratar man om att ensambarn blir lill-gamla, som personer som får bra självförtroende och kan tala för sig själva. Att inte behöva tävla med andra kan ibland göra det svårt för ensambarnet att hantera när något inte går som man vill. Ensambarn är, liksom äldsta barnet, ofta akademiskt lagd och framgångsrik i klassisk mening.

I föräldraskap kan ensambarn:

 • Ibland behöva öva lite på ansvarstagandet. Du har aldrig behövt ta hand om ett yngre syskon, så om det känns som nya horisonter att ta hand om ett barn är du i gott sällskap med de andra ensambarnen.
 • Fundera över din egentid. Det är viktigt för dig att kunna dra dig tillbaka och prioritera dig själv. Hur mår du bra, samtidigt som du hela tiden måste prioritera någons annans välmående?
 • Använd dina skills kring regler, ramar och strukturer. Här har du en styrka och bra kunskap.
Äldsta syskonet? Se 4 vanliga saker som tas upp i terapinBrand logo
Äldsta syskonet? Se 4 vanliga saker som tas upp i terapin
Annons