7 saker sjuksköterskor förtjänar i dag (och alla andra dagar!)

Ragnhild karlsson
Se när sjuksköterskan Jessica Reich svarar på frågor om bebisens mat
5:20

Efter reklamen: Se när sjuksköterskan Jessica Reich svarar på frågor om bebisens mat

(5:20)

Slå på ljud

De har otvivelaktigt ett av samhällets mest betydelsefulla och ansvarstyngda uppdrag – och de flesta sjuksköterskor brinner för sitt yrke och möjligheten att göra skillnad, oavsett om de jobbar med barn eller vuxna.

Ändå visar en ny Novus-undersökning att var fjärde sjuksköterska överväger att säga upp sig. Anledningen är framför allt den mycket höga arbetsbelastningen, som blivit ännu värre under coronapandemin.

– Det är någonting som är riktigt fel. Många kommer till ett läge där de inte kan stå för sitt yrke för att de inte får tid och möjlighet att utöva det så som det behöver utövas, säger Ragnhild Karlsson, legitimerad sjuksköterska och vice förbundsordförande i Vårdförbundet.


Här är 7 saker alla sjuksköterskor förtjänar:

1. Möjligheten att utöva sitt yrke utan att tvingas ta genvägar

En av de främsta önskningarna hos sjuksköterskor i dag är att faktiskt få utföra sitt uppdrag utifrån sina kunskaper och sin etiska kod – det vill säga att ge en personcentrerad vård och hjälpa människor att förbättra eller bibehålla sin hälsa, menar Ragnhild Karlsson.

– I dagsläget är det för mycket arbete som ska utföras på för kort tid. Därför tvingas man prioritera, ta genvägar och göra det allra bästa man kan, trots att man har kunskaperna och borde ha möjligheten att göra mer. Detta gör att man hamnar i en etisk stress, säger hon.

2. Tillräckligt många kollegor

Många sjuksköterskor jobbar i dag utan tillräcklig avlastning på arbetsplatsen, men en arbetsbörda som är allt för stor i förhållande till hur många som delar på den. Att jobba i ett team ger också möjlighet för nyare sjuksköterskor att lära av de mer erfarna och skapar förutsättningar för ett lagarbete där man kan fördela ansvaret – vilket också har stor betydelse för patientsäkerheten.

3. Tid att umgås med familj och vänner

Att jobba långa arbetspass med mycket övertid och obekväma arbetstider innebär stora uppoffringar, inte minst när det gäller det sociala livet. Kvalitetstid med familjen och möjligheten att få umgås med nära och kära är något många sjuksköterskor aldrig kan ta för givet.

Det tär hela tiden på välmåendet att inte få vilan man behöver. Man äter upp sitt eget hälsokapital.

Ragnhild Karlsson,
vice förbundsordförande, Vårdförbundet

4. En rimlig löneutveckling

För att behålla engagemanget och fortsätta vidareutvecklas behöver sjuksköterskor få en skälig lön och en framtida pension som går att leva på. De behöver också känna att det finns goda möjlighet till löneutveckling om de stannar kvar i yrket, menar Ragnhild Karlsson.

– I dag är det en alldeles för tillplattad lönestruktur. Skillnaden i lön mellan den som börjar och den som är på väg att sluta är alldeles för liten – det kan röra sig om tusenlappar.

5. Vila och återhämtning

Sjuksköterskeyrket är ofta väldigt stressigt och med små möjligheter till raster. Blir man också ständigt ombedd att börja tidigare, ta extrapass och jobba över försvinner möjligheten till den återhämtning som behövs för att orka göra ett bra jobb under nästa arbetspass.
– Det tär hela tiden på välmåendet att inte få vilan man behöver. Man äter upp sitt eget hälsokapital, säger Ragnhild Karlsson.

6. Att kunna planera semestern

Semesterlagen inrättades i Sverige för att de yrkesarbetande skulle ha rätt att få den ledighet som krävs för att orka ännu ett års arbete. Och många sjuksköterskor har också fått sin semester beviljad – men vågar ändå inte boka in några planer. Inte med sommarscheman fulla av tomma rader – och vetskapen om att arbetsgivaren har rätt att ta ifrån dem den beviljade semestern, om det inte finns något annat sätt att fylla arbetspassen.

7. Arbetsgivare som tar larmen på allvar

Sjuksköterskor förtjänar att deras nödrop tas på största allvar, istället för att viftas bort, menar Ragnhild Karlsson.
– Sjuksköterskor har ett ansvar gentemot samhället att signalera när något inte fungerar. Vi har i vårt uppdrag att säga till när något är fel. Om de som sitter på kommandobryggan inte gör något kommer skeppet att sjunka, säger hon.

Foto: TT/Dan Lepp

Mer läsning för dig
Barnsjuksköterskans osjälviska insats räddade livet på Sebastian: ”Hon är vår skyddsängel”
Asabea Britton: ”Bara vetskapen att man är någons morsa ger mig pondus!”
Sjuksköterskan adopterade övergivna bebisen på sjukhuset

Utvald läsning