En del av

Skilsmässa: Så påverkas barnen av växelvis boende

12 dec, 2019 
AvAnna Sundesten
Att bo växelvis hos sina föräldrar vid en separation kan vara både bra och mindre bra för barnen, visar en ny studie.
Annons

Hur ska barnen bo vid en skilsmässa för att må så bra som möjligt? Är varannan vecka-livet det allra bästa, eller kan det växelvisa boendet påverka dem negativt?

Enligt en ny studie från Göteborgs universitet är det inte upplägget i sig som är avgörande, utan vilket inflytande barnet har över sin boendesituation.

Till exempel visar studien att det är viktigt för barnen att ha en möjlighet att påverka olika beslut kring hur växelboendet ska läggas upp.

Då vill barnet inte bo med båda

Relationen till föräldrarna är också avgörande för hur ett barn vill bo vid en separation.

– Om relationen till någon av dem var dålig försvann incitamentet till att bo växelvis, säger Rakel Berman vid Göteborgs universitet, som ligger bakom studien.

Likaså kan en spänd relation mellan de båda föräldrarna leda till att barnet upplever situationen som negativ.

– Djupa konflikter mellan föräldrarna resulterade inte enbart i en press för barnet, utan också i ett boendearrangemang där föräldrarna inte tog hänsyn till barnets behov och önskemål, säger Rakel Berman.

Annons

Närhet till vänner och skola påverkar

Om barnen ska bo växelvis är det även viktigt att det praktiska fungerar, fastslår studien. Närhet till skola, vänner samt smidiga förflyttningar mellan föräldrarna hade stor betydelse för hur varannan vecka-livet upplevdes.

– Vardagslivet med växelvis boende omfattar många sidor, positiva såväl som negativa. Hur barnen upplever utformningen av växelboendet förändras dessutom ofta över tid, säger Rakel Berman.

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, har en fjärdedel av alla svenska barn föräldrar som separerat. I dag bor vart tionde svenskt barn mellan 12–15 år växelvis hos sina föräldrar, en siffra som ökat kraftigt sedan början på 80-talet.

Källa: Göteborgs universitet

Foto: TT

Annons