En del av

Texas nya abortförbud – den strängaste sedan 1970-talet

02 sep, 2021 
AvMalin Ny
abortmotståndare i texas
Texas har infört den strängaste abortlagen i USA sedan 1973. ”The Heartbeat Act” gör det olagligt att avbryta graviditeten efter vecka 6. Privatpersoner kan dessutom tjäna pengar på att ange kvinnor.
Annons
TV: Här är allt du vill veta om Texas nya abortförbudBrand logo
TV: Här är allt du vill veta om Texas nya abortförbud

Lagen, som alltså gör det olagligt att avbryta graviditeten efter vecka sex, undertecknades i maj 2021 av Texas guvernör Greg Abbot, men förväntades lyftas av Högsta domstolen innan månadsskiftet. Det skedde inte. Och trots idoga försök från aborträttsaktivister att stoppa lagen, så trädde den i kraft på onsdagen svensk tid.

– Vår skapare välsignade oss med livets gåva. Trots det förlorar miljontals barn rätten till sina liv varje år på grund av abort. I Texas arbetar vi för att skydda de liven, sade guvernören när han undertecknade lagen.

The Heartbeat Act – starkt kritiserad abortlag

Namnet på lagen, The Heartbeat Act, syftar till abortmotståndarnas syn på när ett hjärtslag först kan identifieras hos ett foster. Termen har dock dömts ut som kraftigt missvisande av medicinska myndigheter då ett mänskligt embryo i den veckan är lika stort som ett riskorn.

Annons

Lagen har blivit starkt kritiserad, bland annat av president Joe Biden, och under gårdagen samlades många demonstranter i Austin, Texas, för att protestera mot abortrestriktionerna. Enligt organisationer som strider för aborträttigheter innebär den nya lagen att upp till 90 procent av alla aborter i Texas förbjuds och att många abortkliniker tvingas stänga.

I lagen finns ett undantag för aborter som görs när det finns fara för kvinnans liv. I sådana fall krävs skriftligt intyg från läkare. Våldtäkt eller incest kommer däremot inte vara giltiga skäl för att avbryta graviditeten.

Privatpersoner får ange personer och organisationer

Det finns flera saker som gör att The Heartbeat Act sticker ut rejält bland redan befintliga abortlagar. Bland annat när det gäller att se till att lagen efterföljs. Vanligtvis är det myndigheternas uppgift, men Texas har valt att göra på ett annat sätt. Lagen är utformad för att uppmuntra privatpersoner att anmäla personer eller organisationer som bryter mot abortreglerna.

Annons

Det betyder att vem som helst som anmäler någon som gör, utför eller underlättar för en abort har rätt till minst 10 000 dollar i ersättning, vilket motsvarar ungefär 86 000 kronor.

En person som till exempel skjutsar en kvinna till en abortklinik skulle kunna anmälas av en familjemedlem som därmed tjänar pengar på det.

Flest abortlagar på 48 år

Texas är heller inte den enda delstaten i USA som har begränsat aborträtten. Enligt The Guttmacher Institute har fler restriktioner klubbats igenom 2021 än något annat år efter 1973. 1973 var det år då Högsta domstolen beslutade att abortförbud strider mot den amerikanska konstitutionen efter rättsfallet Roe v Wade.

Tre delstater – Idaho, Oklahoma och South Carolina – har också röstat för att förbjuda abort från vecka sex. De lagarna har däremot utmanats i högre instans och därför inte fått laga kraft.

Foto: TT

Källa: Aftonbladet

TV: Så påverkas kvinnorna i Afghanistan av ett talibanstyreBrand logo
TV: Så påverkas kvinnorna i Afghanistan av ett talibanstyre
Annons