Hur vet jag om mitt barn har dyslexi?

För ett barn som har dyslexi är det svårare att lära sig att stava, läsa eller skriva. Men med rätt träning kan barnet få bukt med sina läs- och skrivsvårigheter.
TV: Det här gäller när skolan öppnar efter sommaren
1:10

Efter reklamen: TV: Det här gäller när skolan öppnar efter sommaren

(1:10)

Fem till åtta procent av alla barn har dyslexi. För ett barn som har dyslexi är det svårare att lära sig att stava, läsa eller skriva. De flesta behöver hjälp av en särskilt utbildad pedagog för att hitta rätt teknik och hjälpmedel.

— Om man som förälder misstänker dyslexi kan man fråga barnet vad texten som hen precis läste handlade om. Vet barnet inte det så är det ett tecken på dyslexi, säger Helena Forne-Wästlund som är legitimerad logoped och driver Wästlunds logopedmottagning.

Och fortsätter:

—Men det finns fantastiska hjälpmedel och det är viktigt att barnet så tidigt som möjligt träffar en logoped och får hjälp för att minska risken att dyslexin utvecklas åt fel håll.

Hur vet jag om mitt barn har dyslexi?

Dyslexi handlar om läs- och skrivsvårigheter men alla som har dyslexi behöver inte ha svårt för båda delarna. En del som har svårt att skriva kan ha lätt att läsa och tvärt om.

— Att läsa går ofta långsamt och är jobbigt för ett barn med dyslexi. Barnet behöver ofta läsa samma ord eller mening flera gånger och det tar sådan kraft och energi att barnet kan ha svårt att greppa innehållet i texten. Ett annat tecken kan vara att barnet kan berätta saker med ett rikligt ordförråd men när barnet ska skriva en text försvinner all den roliga informationen, förklarar Helena Forne-Wästlund.

5 tecken på dyslexi

Det är vanligt att barn med dyslexi ...:

  • Kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k.

  • Läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.

  • Utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Hen kan också vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam.

  • Har svårt att stava rätt.

  • Är svårare för hen att läsa än att höra information.

Källa: 1177.se

Varför får ett barn dyslexi?

Dyslexi har ingenting med intellektet att göra och man vet inte varför en del barn får dyslexi. Ärftligheten är ganska hög och ungefär 40% av dem som får dyslexi har det i släkten. Men en majoritet som får dyslexi har inget arv för det och om du själv har dyslexi är det inte alls säkert att ditt barn får det, säger Helena Forne-Wästlund.

Vid vilken ålder brukar dyslexi upptäckas?

— Ju yngre ett barn är desto lättare är det att hjälpa barnet och undvika att en svårare dyslexi utvecklas. För 20 år sedan fångades dyslexi upp tidigt, men så är det tyvärr inte alltid idag på grund av bristande resurser och därför uppmuntrar jag föräldrar som är oroliga att söka hjälp på egen hand eller be BVC om en remiss till en logoped, säger Helena Forne-Wästlund och ger exempel på hur dyslexi kan upptäckas i olika åldrar:

· 3-5 år: En försenad språkutveckling eller svårigheter med språkljud kan vara tecken på dyslexi, men långtifrån alla som pratar något senare har dyslexi. Små barn kan behöva öva på att höra skillnad på exempelvis T och K och då jobbar en logoped mycket med att öva barnet på att det ena ljudet är långt fram i munnen och det andra långt bak. Många tänker att det är viktigt att få till ett R snabbt, men det är det inte och R kommer allra sist när motoriken är mogen, vilket kan vara i sexårsåldern.

· 6-7 år: I förskoleklass och förstaklass är det vanligt att man kan se om ett barn har svårare att lära sig skriva eller läsa. Då kan rätt hjälp sättas in i god tid som gör att barnet kan hänga med i skolarbetet.

· 8-11 år: För lite äldre barn märks ofta dyslexin genom att de har svårt att få ett sammanhang och förstå innehållet när de läser något, det går långsamt och de fastnar på ord. Det är lättare för dem att ta till sig information genom att lyssna.

· 12 år och äldre: Jag önskar verkligen att dyslexi upptäcks betydligt tidigare än vid 12 år eller ännu äldre så att barnet kan få hjälp och en ärlig chans att hänga med. Barn som har dyslexi och inte fått hjälp i denna ålder har ofta svårt att hänga med i skolan, svårigheter att skriva och har svårt att förstå handlingen när hen läser.

Hur utreder man dyslexi hos barn?

Om du misstänker att ditt barn har dyslexi kan du kontakta lärare, elevhälsan på skolan, en logoped eller dyslexipedagog som kan göra en utredning för att se om ditt barn har dyslexi och vilken hjälp som behövs.

— När ett barn som har svårt att börja skriva eller läsa kommer till mig för en utredning gör vi tester och övningar. Läs- och skrivsvårigheterna graderas på en niogradig skala och barn som har dyslexi brukar ligga på nivå ett, två eller en svag trea, berättar Helena Forne-Wästlund.

Vilken hjälp kan barn som har dyslexi få?

Det finns bra träningsmaterial som kan hjälpa barn med dyslexi, exempelvis en läslinjal, dator med rättstavningsprogram eller ljudstöd till text

— När barnen blir äldre, läxorna fler och betygen viktiga för framtiden bör man vara frikostig med tekniska hjälpmedel. Exempelvis finns många böcker inlästa via appen Legimus och man kan även ha rätt till längre tid på prov eller möjlighet att göra proven muntligt, berättar Helena Forne-Wästlund.

Hur kan man som förälder stötta sitt barn?

— Som förälder bör man prata med sitt barn och normalisera dyslexin. Det är viktigt att barnet inte känner sig dålig eller konstig. Berätta för barnet att ni kommer få hjälp av en logoped och att ni tillsammans kommer öva så att det ska gå lättare att läsa och skriva. Det är viktigt att ni också läser och skriver mycket hemma. Om barnet tycker att det är tufft att läsa kan ni exempelvis bestämma att ni läser varannan sida var i boken så att handlingen också går framåt och fångar barnets intresse. När det kommer till skrivandet kanske barnet kan brevväxla med någon kusin eller kompis?, tipsar Helena Forne-Wästlund.

Foto: TT
Källa: Logopeden Helena Forne-Wästlund, 1177.se


TV: Så hjälper du barnen med deras läxor
0:46

Efter reklamen: TV: Så hjälper du barnen med deras läxor

(0:46)

Mer läsning för dig
Är ditt barn en hemmasittare? Så kan du hjälpa och stötta – expertens bästa tips