En del av

Tecken på att ditt barn har narcissistiska drag – forskarna förklarar

10 feb, 2021 
https://image.motherhood.se/motherhood-logo-biline.jpg.jpg?imageId=6441816&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=1318Johanna Bengtsson
De flesta barn har mer eller mindre narcissistiska tendenser under uppväxten. Men om barnet anser sig överlägsen alla andra och kräver specialbehandling kan det tyda på narcissistisk personlighetsstörning. Så här säger experterna.
Annons
Välkommen till Motherhood
Välkommen till Motherhood

Om man jämför personlighetsdragen för en narcissist och ett barn så stämmer mycket överens. Små barn är naturligt själviska som en normal del av sin utveckling. De jobbar hela tiden för att tillgodose sina egna behov och kan inte fullt ut förstå andras behov och önskningar. De flesta barn växer dock ur beteendet medan det hos några få dröjer sig kvar i vuxen ålder.

Vissa narcissistiska personlighetsdrag finns hos delar av svenska befolkningen men en fullt utvecklad narcissistisk personlighetsstörning anses bara omkring en (1) procent av Sveriges befolkning ha.

Flicka tittar sig i spegeln
De flesta barn älskar att titta sig i spegeln eller är självcentrerade under perioder, men det betyder inte att de är narcissistiska menar forskare.Alena A

Narcisistiska personlighetsdrag

Det drag som sticker ut mest hos en narcissist är en uppblåst självbild. Personen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångsrik. Ofta är personen väldigt känslig för kritik och tränger undan folk som inte förstår personens storhet.

Annons

”De mest påtagliga dragen är den orealistiska självbilden, där man ser sig som unik, höjd över mängden, och med rätt till särskilda förmåner. Vanliga regler gäller inte, de är för andra som ses som medelmåttor”, skriver Håkan Nyman, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi på Psykologiguiden.se.

Tecken på narcissism hos barn

I regel krävs det att ett barn visar upp flera tydliga narcissistiska drag i minst fem år innan sin artonårsdag för att man ska kunna ge en diagnos.

Men vad är egentligen tydliga narcissistiska drag hos barn?

Doktor John P. Cunha, amerikansk forskare och läkare inom akutmedicin, listar några av tecknen på Medicinehealth.com.

 1. Att tro att de är bättre än andra barn
 2. Svårigheter att få vänner och att upprätthålla vänskap
 3. De stöter bort de som inte ger dem uppmärksamhet och beundran
 4. De visar ingen tacksamhet till sina föräldrar eller andra när de är snälla
 5. Att utesluta andra barn från sina lekar baserat på ytliga egenskaper som att det andra barnet är fattigt eller har en lägre social status
 6. Att inte ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dem
 7. Hett temperament eller raserianfall när de kritiseras
 8. Motvilja när någon säger åt dem vad de ska göra
 9. Vägrar att acceptera andras auktoritet
 10. Tittar inte i ögonen på någon som talar till dem
 11. Separationsångest
 12. Att ha höga och orimliga förväntningar och krav på andra
 13. Förstorade känslor av avund: Barnet blir förolämpad om andra på något sätt ses som bättre än hen själv
 14. Ofta följer antisocialt beteende. Att barnet till exempel slåss eller stjäl leksaker från andra barn.

Orsaker till att barn blir narcissister

Enligt forskning finns det både biologiska och sociala orsaker till att barn växer upp och blir narcissister som vuxna. Forskare från Nederländerna genomförde för några år sedan en studie för att undersöka hur föräldrars uppfostran påverkade barn till att bli narcissister. De undersökte 565 barn i åldern sju till elva år, den ålder då narcissism oftast utvecklas.

Annons

Forskarna jämförde två perspektiv: social inlärningsteori (som menar att narcissism odlas genom övervärdering av föräldrarna) och psykoanalytisk teori (att narcissism odlas av brist på föräldrarnas värme).

pojke tar en selfie
Ett narcissistiskt beteende grundas ofta i föräldrarnas uppfostran, menar experterna.Petr Bonek

Resultatet i studien visade att de narcissistiska dragen ökade av övervärdering från föräldrarna och inte av brist på föräldrarnas värme. Man kunde alltså se tecken på att barn som specialbehandlats av sina föräldrar och höjts till skyarna, senare också själva såg sig överlägsna alla andra.

– Det är viktigt att uttrycka kärlek och värme mot sitt barn eftersom det ger självförtroende, men att övervärdera dem kan leda till narcissism, säger professor Brad Bushman, en av forskarna bakom studien.

Annons

Höga krav från föräldrarna spelar in

Svenska psykologen och psykoterapeuten Monica Emanell är specialist inom kognitiv beteendeterapi och har jobbat länge inom ämnet narcissism. Hon listar ytterligare en rad orsaker till varför narcissism skapas hos vissa barn:

 • Barn som har narcissistiska drag och som blir narcissister som vuxna känner sig sedda av sina föräldrar när de presterar på något sätt. Prestationen kan variera beroende på vad deras förälder tycker är viktigt. Vissa föräldrar tycker att det är viktigt att deras barn presterar i skolan, andra kanske tycker att deras barns utseende är viktigt och så vidare.
 • När de narcissistiska barnen inte presterar i enlighet med deras föräldrars önskemål blir de kritiserade, ignorerade och ibland bestraffade.
 • De lär sig att manipulera, ljuga och förställa sig för att bli sedda och undvika kritik. De lär sig även att se upp till vissa människor som de kan få nytta av och se ner på människor de inte kan få nytta av.
 • De narcissistiska barnen får för lite gränser inom vissa områden i kombination med att de inte blir älskade för den personlighet de har, deras förälder är oftast inte intresserad av deras personlighet utan av en personlighet som på något sätt kan höja förälderns självkänsla kortsiktigt.
 • De narcissistiska barnen ger efter ett kort tag ofta ett odrägligt och osympatiskt intryck, vilket förstärker deras inneboende känsla att inte bli accepterade och omtyckta, som de kommer att ha kvar i vuxen ålder.

Det asociala beteendet och förmågan att inte kunna upprätthålla sunda relationer i vuxen ålder gör att många narcissister utvecklar depression.

Det är ofta just depression och ångest som narcissisten söker vård för, och inte sina andra personlighetsdrag. Det är svårt att helt bota narcissism, men det går att behandla med bland annat samtalsterapi.

Annons
Innehåller reklamlänkar