En del av

Autism – hur tidigt kan man upptäcka autism hos barn?

06 maj, 2021 
Emilie Josephson Dalhamn
ensam pojke
Barn som har svårt för sociala samspel och lever som i sin egen bubbla kan visa tecken på autism. Vi besvarar frågor och tittar närmare på vanliga egenskaper eller symtom hos barn med autism.
Annons
Se när barnläkaren Sandra Tedner svarar på frågor om barnsjukdomarBrand logo
Se när barnläkaren Sandra Tedner svarar på frågor om barnsjukdomar

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsvariation som framförallt påverkar och försvårar socialt samspel, kommunikation och flexibilitet. Autism kallas också ASD, Autism Spectrum Disorder, eller autismspektrumtillstånd.

Redan hos små barn, vid två till tre års ålder, kan man upptäcka och diagnostisera autism. Små barn med autism har ofta svårt att kommunicera med personer i sin omgivning utöver föräldrar och syskon. Det kan också vara knepigt att få kontakt med ett barn som har autism och det kan upplevas som om de lever i sin egen bubbla.

Hur upptäcker man autism hos barn?

Hos barn som är yngre än sex år kan det yttra sig att barnet har svårt att tala, kommunicera och har ett enformigt eller upprepande beteende. Om du tycker dig se dessa tendenser eller om du är oroad över ditt barns utveckling kan du kontakta BVC.

Annons

Hos lite äldre barn, barn som börjat i skolan, kan följande påståenden vara ett tecken på att barnet har autism:

  • Barnet har svårt att kommunicera eller att umgås.
  • Barnet har svårt att klara kraven i skolan.
  • Barnet har ett upprepande beteende eller gör stereotypa rörelser.
  • Barnet har svårt med kontakt med jämnåriga.

Hur utreder man autism hos barn?

Innan man påbörjar en utredning kan det vara bra att sätta sig in i vilken nytta du eller ditt barn har av en eventuell diagnos. Utredningen tar tid och energi, både från föräldrar och barn.

Grunden i en utredning är att testa barnets utvecklingsnivå, observera barnet samt intervjua föräldrar och andra som känner barnet. Ofta används två standardiserade och väl utprövade metoder för detta. Den ena är en observationsmetod där barnets beteende kartläggs och bedöms utifrån förutbestämda situationer. Den andra är en strukturerad intervju där föräldrarna intervjuas utifrån specifika frågeställningar om social och kommunikativ utveckling samt typiska beteendeavvikelser.

Ibland kan barnets svårigheter bero på försenad utveckling snarare än autism och då behöver en generell kognitiv utredning göras. Dessutom brukar man träffa barnet i dess naturliga miljö i förskolan för att få inblick i hur hen samspelar med sin omgivning.

Stöd till barn med autism

Stöd till barn med autism ser väldigt olika ut beroende på barnets behov och svårigheter. Det är generellt sett viktigt, skriver Vårdguiden, att tidigt få ett anpassat stöd. Då kan symtomen och de negativa konsekvenserna minska och det blir förhoppningsvis lättare för barnet att leva ett självständigt liv som ungdom och som vuxen.

Foto: TT

Källa: 1177, Autism- och Aspergerförbundet

Annons