Även barn kan bli långtidssjuka i corona visar svensk studie

Barn med feber

Att vuxna kan bli långtidssjuka efter att ha insjuknat i covid-19 är känt sedan tidigare. Men nu slår en ny svensk studie fast att även barn kan drabbas. I den aktuella fallstudien ingår fem barn, fyra flickor och en pojke, i åldrarna 9 till 15 år som efter att ha smittats av corona i våras haft långdragna symptom, utan några underliggande riskfaktorer.

Enligt Jonas F Ludvigsson, läkare vid Örebro universitetssjukhus och professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna är ett gemensamt symptom utmattning.

– Den här fallrapporten visar att barnen är väldigt väldigt trötta, de är ofta andfådda och får hjärtklappning i samband med att de ska göra minsta ansträngning och ibland till och med bröstsmärta. Många har även illamående, yrsel, koncentrationssvårigheter, svårt att komma ihåg saker och en del har magbesvär, säger han till Nerikes Allehanda.

Barnen har alla haft symptom under sex till åtta månader skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Inget av barnen i studien har ännu kunnat återgå helt till skolan och samtliga lider fortfarande av symptom.

– Nästa steg, nu när vi slagit fast att de här barnen finns, är att ta reda på varför de får sina besvär, hur vanligt det är och vad man kan göra åt det, säger Jonas F Ludvigsson.

Mer läsning för dig
Infon felaktig på 1177 – grönt ljus för medföljande på förlossning
Folkhälsomyndigheten: "Vi vill verkligen inte att gravida ska få covid-19"