Hur hjälper och pratar jag med mitt introverta barn?

blyg pojke bakom sin pappas rygg

Ett barn med introverta drag är ofta blyg och avvaktande.
– Föräldrarna har en viktig roll att acceptera barnets personlighet men samtidigt utmana så att barnet utvecklas och tar för sig av livet, säger psykolog Caroline Kraus.
TV: Se vardagsproblemen du känner igen som introvert
0:36

Efter reklamen: TV: Se vardagsproblemen du känner igen som introvert

(0:36)

Ett barn som är introvert är ofta lugn, avvaktande och lite blyg. Att vara introvert är ett personlighetsdrag och inte en diagnos. Som förälder kan man behöva hjälpa barnet att hitta strategier för att hantera sociala situationer som barnet tycker är jobbiga.

Introverta barn: Psykologens bästa tips

– Man måste gå i skolan, göra en presentation, våga skaffa kompisar och ha möjlighet att göra aktiviteter om man vill. Här har föräldrarna en viktig roll att acceptera barnets personlighet men samtidigt utmana den så att barnet utvecklas och tar för sig av livet, säger Caroline Kraus som är legitimerad psykolog. Här delar hon sina bästa tips för hur du som förälder kan prata och hjälpa ditt barn som är introvert:

1. Acceptera och normalisera...

Visa ditt barn att du accepterar barnet som hen är och normalisera introverthet för att barnet inte ska känna skam eller oro. Kanske är du själv introvert och kan berätta hur det var för dig att växa upp? Eller finns det en släkting eller kompis som är blyg och kan dela med sig av erfarenheter?

2. ...Men ge inte efter för all ängslighet

Det är en fin balansgång att ge efter för ängslighet och att utmana barnet. Självklart ska man inte tvinga ett barn som absolut inte vill göra något, men det är inte heller bra att skydda barnet från allt som känns lite läskigt. Barnet behöver lära sig att hantera sin oro och ängslighet för att klara av att göra grundläggande saker i livet.

3. Stötta och prata

Prata och fråga barnet vad det är som hen tycker är extra jobbigt och om hen har något förslag på hur situationen kan lösas. Föräldrarnas uppgift är att visa barnet på alternativ som kan fungera och som barnet tror att de kan utföra. Det är väldigt stärkande att lyckas med något som är svårt i stället för att undvika det, vilket skapar otrygghet. Barnet kan behöva hjälp av dig som förälder eller andra vuxna på exempelvis förskola eller skola för att våga testa nya saker. Ni kan lära era barn att delta i sociala sammanhang och förklara att det är nödvändigt för att fungera i skolan och livet. Kommunikation och stöttning är a och o.

4. Hitta strategier

- Prata med ditt barn eller ungdom och försök tillsammans komma på strategier för vad hen kan göra när situationer känns jobbiga. Kanske kan det lilla barnet gå till en särskild pedagog på förskolan och det större barnet tänka på något som känns bra eller andas djupt tre gånger.

5. Förbered barnet

Genom att göra situationen som är jobbig så tydlig som möjligt, beskriva hur det kommer vara, vad man kan förvänta sig och hur man ska göra när det blir jobbigt kan man hjälpa barnet att våga. Om det mindre barnet exempelvis är orolig eller ängslig inför ett kalas kan ni prata om hur det går till på ett kalas, att man äter tårta och vilka som kommer vara där. Ni kan också bestämma att du stannar kvar på kalaset eller att du sitter precis utanför och väntar. Genom att töja barnets gränser växer hen och vågar mer.

- För äldre barn eller ungdomar som går i skolan är det vanligt att presentationer kan kännas jobbigt. Genom att öva på presentationen hemma och uppmuntra barnet att fokusera på innehållet snarare än hur det ska tas emot blir barnet ofta lugnare. Barnet kan börja med att öva för sig själv högt i det egna rummet, om och om igen. När det är inlärt kan man presentera för mamma eller pappa, därefter några fler i familjen. Det är viktigt att föreläsaren inte avbryts, så att de får hitta den egna tråden. Det är okej att ge konstruktiv kritik efteråt angående innehållet i presentationen, dock inte att ge kommentarer om till exempel ”du verkade inte ett dugg nervös”, eller ”du verkade lite nervös i början”. Feedback ska handla om texten i första hand som exempelvis ”det var bra och intressant, jag tyckte om när du tittade på mig, då kände jag mig lite delaktig.” Öva många gånger tills allt sitter och ha en positiv och uppmuntrande inställning.

6. Hur har ni det hemma?

- Det finns en viss typ av ärftlighet för introverta personlighetsdrag men barnet präglas också av inlärning från miljön som de växer upp i. Om barnets föräldrar är tysta och träffar få personer så kommer barnet lära sig det beteendet. Om ditt barn har svårt att ta social kontakt kan ni som familj se över om ni kan träffa vänner eller bjuda över någon från förskolan för att visa barnet hur man kan knyta sociala kontakter.

7. Anpassa aktiviteterna efter barnet

- Vi lever i ett land där det finns oändliga möjligheter och för introverta barn finns det möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som passar deras personlighetsdrag. Introverta barn vill ofta umgås i mindre grupper och trivs inte i utåtriktade roller, det är okej att det är så. Aktiviteter kan vara en bro in till ett umgänge och ofta är det lättare att umgås och träffa kompisar om man har ett gemensamt intresse att prata om. Barnets intressen måste få styra, men det kan handla om allt från att spela musik, idrotta, scouterna eller teater.

Se också: Så vet du om ditt barn är extrovert
1:20

Efter reklamen: Se också: Så vet du om ditt barn är extrovert

(1:20)

Bild : TT

Mer läsning för dig
Psykologen svarar: Så vet du om ditt barn är extrovert