Barn som är stressad över betygen – vad ska man göra?

barn som tar studenten

Att känna stress och press i skolan är vanligt. Att vara stressad inför ett prov är helt okej, men om ditt barn eller tonåring ständigt går runt med betygsstress är det inte längre hälsosamt eller hjälpsamt.

Se också: 5 saker terapeuter gör för att undvik morgonstress

0:55

Efter reklamen: 5 saker terapeuter gör för att hantera morgonstressen

(0:55)

Slå på ljud

Alla ungdomar är olika och kan reagera på stress på väldigt olika sätt., menar psykologen Elin Lindsäter som Motherhood pratat med.

Här är fem saker som kan vara bra för föräldrar att tänka på för att underlätta för sina barn i betygsstressen.

1. Din egen stress kan påverka dina barns stressnivå

– Många föräldrar som jag möter i mitt jobb som oroar sig över att sina barn är stressade, har själva en hög stressnivå. Som förälder är det bra att fundera över vilka stress-signaler man skickar ut. Det är till exempel bra att undvika att plocka disk och samtidigt fråga hur barnet mår eller att jobba sena kvällar varje kväll om man har tonårsbarn som är vakna. Ungdomar ser mycket av de vuxnas beteenden och barn gör som bekant inte det vi säger utan det vi gör. Är man orolig för sin tonårings stressnivå är det ofta effektivt att göra en insats hela familjen. Exempelvis kan man försöka få in aktiviteter regelbundet i vardagen som är kravlösa och som uppfattas som roliga och avkopplande.

Elin Lindsäter

Elin Lindsäter. Foto: Kristoffer Pettersson.

2. Ge stöd för tid åt olika saker i vardagen

– Många känner säkert igen meningen ”Mamma, jag hinner inte dammsuga för jag måste plugga”. Det är lätt hänt att vi plockar upp dammsugaren så att barnen få tid till skolan, men då riskerar vi att göra våra barn en björntjänst. Föräldrar behöver lära sina tonåringar att försätta ta ansvar för saker som inte är kopplade till betygen och att skapa tid för olika typer av aktiviteter i vardagen. Om något är viktigt är det ju hälsan och vi vill att våra ungdomar ska komma ut i livet och kunna balansera arbete och fritid, ta hand om sig själva och sina ägodelar och ha saker som intresserar dem som inte är kopplat till prestation. Kanske behöver din ungdom din hjälp att se över sin planering och göra en plan för hur olika pluggperioder och andra aktiviteter ska få plats.

5 personlighetsdrag vi ofta ser hos mellanbarnet

3. En utmaning att hantera syskon med olika betyg

– Det är vanligt att barn i syskonskaran har olika betyg och det kan vara en jättestor utmaning för föräldrarna. Om ett barn exempelvis har lätt för sig, lägger ner all tid på skolan och plockar hem de högsta betygen kan det påverka hur de andra syskonen förhåller sig till skolarbetet. Syskon kan då tänka att ”platsen med bra betyg är tagen” och börja nedvärdera vikten av skolan. Eller så blir det tvärt om en hög konkurrens mellan syskonen. Oavsett är det generellt bra att lyfta fram det som de olika barnen är bra på och intresserar sig för, att inte prata så mycket om betyg och absolut inte jämföra syskon med varandra. Fokus för beröm och uppmuntran får gärna ligga på ungdomens ansträngning och engagemang, snarare än på slutresultatet och själva betyget. Om en ungdom kämpar hårt för att få ett C är det lika mycket värt som en som kämpar hårt för att få ett A.

barn som pluggar i skolbok

Försök ge beröm för ansträngning och engagemang snarare än resultat på papper – oavsett vilken ålder ditt barn är i.

4. Undvik mutor

– Även om det så klart finns ungdomar som blir hjälpa av mutor för att anstränga sig, så är mutor som ”du får 500 kronor för varje A du får i slutbetyg” i regel riskabla. Det skickar en signal om att det bara är prestationen som är det viktiga och inte ansträngningen eller det som barnet faktiskt lär sig. Det blir också en form av bestraffning om barnet inte lyckas nå det högsta betyget och det är inte heller bra för självkänslan och studiemotivationen. Om man som förälder vill lägga in en belöning skulle jag säga att det är mer gynnsamt att ungdomen får något när hen sätter av tid och gör sitt bästa – för att plussa på att ansträngningen är viktig om det är det som är svårt att få till. Det kan vara hjälpsamt att diskutera vilka mål ungdomen själv tycker är rimligt att sätta i ett visst ämne, utifrån sin egen förmåga och förutsättningar, och uppmuntra ansträngningar att nå det egna målet.

5. Tona ner prat om betyg

– Det är inte konstigt att ungdomar blir stressade av betyg. Det talas ofta och mycket om hur ”viktiga” betyg är för att ”lyckas”. Det är lätt att glömma bort att man kan leva sitt liv på många olika sätt och att högst betyg och mest framgång inte alltid leder till mest lycka och meningsfullhet i livet. Som förälder kan du hjälpa din ungdom att må bra och hitta egen motivation genom att fråga om vad hen är intresserad av, vad hen tänker om framtiden eller vad hen tycker att hen är bra på och verkligen lyssna på svaren. Det är lätt att vilja lägga in vad man själv, som förälder, tycker är viktigt och eftersträvansvärt, men det är inte säkert att förälderns mål är de som kommer att göra ungdomen lycklig.

Foto: TT

Mer läsning för dig
Är din tonåring deprimerad? Så stöttar du bäst som förälder
Vanliga kännetecken – så vet du om ditt barn har dyslexi
Plugga vidare, jobba eller ingen aning? Så hjälper du till med gymnasievalet