Betyg i årskurs 4 – så påverkas barn som får betyg tidigt

Skolbarn

Till hösten får alla skolor som vill införa betyg från årskurs 4, något som väcker starka känslor och reaktioner. Nu har forskare utrett hur barn som får betyg så tidigt påverkas, meddelar Ekot.
0:46

Efter reklamen: Så hjälper du ditt barn att prata om svåra saker

(0:46)

Att allt tidigare bli betygsatta för sina prestationer i skolan är något som i alla tider väckt reaktioner. I dagsläget får barn i årskurs 6 betyg, men från och med i höst är det alltså fritt fram för alla skolor som vill att införa betyg redan i årskurs 4.

Ekot rapporterar under torsdagsmorgonen att de har tagit del av den forskningsrapport som ska ligga till grund för Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten med betyg i årskurs 4.

I den försöksverksamhet som sedan 2017 pågått har 12 skolor deltagit. Håkan Löfgren, biträdande professor vid Linköpings universitet, har lett forskningsstudien som följt fem av dessa skolor och jämfört med skolor som inte infört betyg.

– Man måste vara medveten om att det finns barn som blir ledsna, rejält ledsna, säger Håkan Löfgren till Ekot.

Håkan Löfgren förklarar att rapporten visar att betyg och bedömningar kommer att påverka elevers motivation och ökad press på alla elever, oavsett om de är högpresterande eller ser skolan som mer utmanande.

– Vi har flera exempel på det i rapporten på barn som ger uttryck för att de ger upp, eller struntar i det här och då ska man tänka att det här är det första betyg de får och att de är 10 år gamla, säger han.

Skillnad mot att få betyg i årskurs 4 och 6

Tidigare har Håkan Löfgren undersökt motsvarande effekter hos barn som får betyg i årskurs 6, men ser inte att dessa barn påverkas i samma utsträckning.

– Det finns enskilda elever som blir väldigt påverkade av sammanhanget när det får betygen. Sådana fall såg jag inte i årskurs 6, säger han.

Fördelar med att få betyg tidigare

Forskningsrapporten pekar på att betyg väcker starka känslor hos elever då det leder till ett ökat fokus på prestation och bedömning, snarare än att motivationen och kunskapen hos dessa barn. Men det finns också positiva följder av tidiga betyg, enligt rapporten.

– En riktigt bra sak tycker jag är att lärarna pratar mer om kunskapsmålen och man pratar om vad det är eleverna ska kunna, säger Håkan Löfgren

Mer läsning för dig
Utbildningsministern: Nationella proven våren 2021 ställs in