Hur mycket sex och våld på tv är okej för dina barn?

Det debatteras mycket kring hur filmvåld och sexscener inverkar på barnen. Nu visar en ny studie att dina egna filmvanor kan påverka.

En ny amerikansk studie tyder på att föräldrar som ser mycket på film är mer tillåtande när det gäller vad de anser vara lämpligt för deras barn att titta på.

Studien utfördes genom att 1 000 föräldrar som ansågs vara representativa för den amerikanska befolkningen fick titta på sex olika scener från barnförbjudna filmer som antingen innehöll sex eller våld. Efter varje klipp fick sedan föräldern svara på vilken åldersgräns som borde vara lämplig.

Oavsett i vilken ordning scenerna visades så började föräldrarna i genomsnitt med att svara att åldersgränsen borde vara 17 år. Sedan sänkte de successivt ribban och vid det sista klippet tyckte de att scenerna skulle kunna visas för 14-åringar.

Föräldrar som tittar mycket på film mer tillåtande

Föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst verkade inte ha någon betydelse för hur de svarade. Däremot var föräldrar som själva tittade mycket på film – oavsett vilken typ av film det handlade om – mer tillåtande och de äldre var mer konservativa än de yngre.

I USA är åldersgränsen för att se barnförbjudna filmer 17 år, till skillnad från i Sverige där där de tillåts från 15 år. Det är därför möjligt att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om en liknande studie utfördes här.