En del av
ANNONSSAMARBETE MED RÄDDA BARNEN

Munni fick gå i skolan istället för att giftas bort i barnäktenskap

09 dec, 2020 
https://image.motherhood.se/527A9329.jpg.jpg?imageId=2623785&x=0&y=0&cropw=100&croph=80.924855491329&width=1318&height=1318
Sofia Carlberg
Precis som många andra fattiga flickor i Indien skulle Munni giftas bort som barn. Tack vare hennes mammas kamp kunde Munni istället börja i skolan. I dag hjälper hon andra flickor att få en utbildning.

Miljoner flickor gifts bort varje år i Indien. När så sker tas många ur skolan och de lär sig därför aldrig att läsa eller skriva.

Var med och bidra så att fler flickor kan utbilda sig!

Tillsammans med Rädda Barnen samlar Motherhood nu in pengar för att fler flickor ska få gå i skolan.

Målet är att samla in 25 000 kronor som kan möjliggöra för 50 flickor att gå i skolan. Jag vill bidra!

I ett slumområde i utkanten av staden Patna bor Munni. Redan som barn hade hennes farfar bestämt att hon skulle gifta sig, något som Munnis mamma vägrade acceptera. Hon ville att hennes dotter skulle få en bra utbildning. Med stöd från Rädda Barnens personal i området lyckades mamman stå på sig och tillsammans stoppade de giftermålet.

Istället kunde Munni börja i en av Rädda Barnens barngrupper som fanns i kvarteret. Där ses barnen två gånger i månaden för att lära sig om sina rättigheter. För Munni innebar också barngruppen att hon äntligen fick hjälp att börja i skolan.

Munni.
Munni i skolan med sina klasskamrater.

Efter skoldagens slut lär hon andra att skriva

Det som från början var mammans kamp blev starten på Munnis egen om att ge andra flickor samma rättigheter. För det visade sig inte bara att Munni var en flitig elev utan också att hon hade en stor längtan efter att lära andra flickor det som hon har lärt sig. Så varje dag efter att Munnis egen skoldag är slut ägnar hon sin tid åt att lära andra att läsa, skriva och räkna.

2018 startade Munni tillsammans med ett par klasskamrater och med stöd från Rädda Barnen en skola.

– Många i vårt område kan inte ens skriva sin namnteckning och använder sitt tumavtryck som signatur. Om de får ett brev kommer de till mig och ber mig läsa. Jag lär dem alfabetet så att de kan få kunskap, självförtroende och jobb, berättar Munni.

I dag är de 20 elever i klassen och när solen skiner sitter de uppe på Munnis hus och studerar. Eleverna lär sig inte bara läsa och skriva utan där ges också livsviktig kunskap kring hälsa och vikten av vaccinationer.

– Jag uppmanar alla som går i skolan att dela med sig, säger Munni. Tillsammans kan vi lära våra systrar och bröder att läsa och skriva. Så att de kan få ett bättre liv.

I dag har Munni drömmar som inte längre är omöjliga. Hon vill bli läkare så hon kan hjälpa fattiga människor som inte har råd med bra sjukvård.

Vägen ut ur fattigdom

Historien om Munni är ett bra exempel på hur viktigt det är att få hjälp och hur utbildning kan vara det som tar en flicka ur fattigdom och barnäktenskap. Utbildning är det bästa sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Vill du bidra till att fler barn ska få makt över sitt liv? Barn med kunskap växer upp till kloka vuxna som kan förändra världen.

Motherhood + Rädda Barnen

Tillsammans med Rädda Barnen samlar nu Motherhood in pengar som förändrar barns liv. Nu kan du vara med och skänka ett valfritt belopp som i förlängningen kan göra någons liv till det bättre. Om vi tillsammans samlar ihop 25 000 kronor den här julen kan det ge 50 unga flickor möjlighet att gå i skolan och få makt över sitt eget liv.