En del av

Ny studie: Därför blir barn allt mer stressade

05 maj, 2019 
AvErika Garmelius
Undersökning visar att barn rör sig allt för lite.
Ny studie gjord av Folkhälsomyndigheten visar att unga rör sig alldeles för lite. Detta påverkar både individen och samhället. Läs mer om resultatet av studien här.
Annons

Folkhälsomyndigheten lät skolelever i åldrarna 11, 13 och 15 år bära en aktivitetsmätare under en vecka. Resultatet visar att den fysiska aktiviteten för de flesta barn var alldeles för låg och att detta påverkade deras allmänna välmående – och även hur de hanterade stress.

Barn rör sig mindre ju äldre de blir

Barnen i studien spenderade majoriteten av sin vakna tid stilla, det vill säga sittande, halvliggande eller stillastående vilket även ökade ju äldre barnet var. Studien visar att 67 procent av 11-åringarna var inaktiva medan hela 75 procent av 15-åringarna var till största delen stillasittande. Detta får konsekvenser både för individen och på en samhällsnivå. En liten ökning av den fysiska aktiviteten skulle kunna ge många hälsovinster både på lång och kort sikt och det är därför viktigt att nå ut till alla i samhället och även försöka utjämna de hälsoskillnader som finns idag.

Pojkar rör sig mer än flickor

Studien visar på att det inte bara är åldern som påverkar hur mycket barn rör sig utan att även könet har en betydelse. Pojkar rör sig enligt denna studie mer en flickor i samma ålder och den stillasittande tiden var jämnt fördelad mellan skolan, fritid och helg under en vecka.

Saknaden av fysisk aktivitet påverkar stressen i skolan

Studien bevisar det som även är etablerad kunskap sedan innan – att den fysiska aktiviteten påverkar barnens hälsa och stresstålighet. Barnen som rörde på sig minst upplevde en större stress i skolan och skoluppgifterna och hade sämre hälsa jämfört med de som rörde sig mer i vardagen.

Resultatet av detta visar på vikten av att försöka förändra trenden av stillasittande för barn och unga.

Foto: TT

Är digitaliseringen det största experimentet i mänsklighetens historia?
Samtidigt som fetma i tidig ålder kan bli skadligt för hälsan senare måste barn få vara älskade precis som de är.
Annons