En del av

Svenska särskolan – så funkar den och här är riktlinjerna

17 feb, 2021 
AvEmilie Josephson Dalhamn
Barn på skolgård
De flesta av oss känner till begreppet särskola, men vilka barn har behörighet till särskolan och vilka är riktlinjerna? Så ser skolan ut för barn med funktionsvariationer.
Annons
5 enkla tips för att ge barn bra matvanorBrand logo
5 enkla tips för att ge barn bra matvanor

Särskolan, eller grundsärskolan som den egentligen heter, är den del av grundskolan som är anpassad till elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada inte uppnår grundskolans kunskapskrav. Utbildningen på särskolan är därför anpassad efter barnets behov och förutsättningar. Grundsärskolan finns för årskurs 1-9 och är spridd över hela landet.

Precis som i grundskolan följer man en läroplan i särskolan men utbildningen är begränsad vilket påverkar vilka val, yrken och fortsatta studier barnet kan välja i framtiden.

Vem beslutar om särskola?

Det är utbildningsnämnden i respektive hemkommun prövar om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola. För att kunna göra prövningen behövs fyra olika bedömningar: en psykologisk, en pedagogisk, en social och slutligen en medicinsk bedömning. Beslutet om särskola ligger alltså inte hos vårdnadshavaren.

Annons

Själva utredningen görs när barnet går i förskoleklass eller grundskolan. Det är viktigt att alla delar bedöms för att ge barnet de bästa förutsättningarna i den fortsatta skolgången.

Hur vet man om ens barn behöver särskola?

En del barn föds med funktionsnedsättningar eller diagnoser som gör att föräldrar/vårdnadshavare redan från början vet att barnet är i behov av en särskild utbildning, till exempel barn med Downs syndrom eller en medfödd hjärnskada. För andra visar sig symtomen gradvis under barnets första år, som autism, Aspergers syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning. Och ibland upptäcks det först upp i skolåldern. BVC gör grundläggande bedömningar för att i ett tidigt stadie upptäcka kognitiva funktionsnedsättningar. De slutliga bedömningar som görs inför skolstarten på särskola utförs vanligtvis av specialpedagoger, psykologer, kuratorer och läkare.

Även om utredningen skulle visa att barnet är i behov av särskolans kursplan så kan hen gå kvar eller börja i den "vanliga" grundskolan som integrerad elev. Eleven tar då del av grundskolans undervisning, eller delar av den, men bedöms utifrån särskolans läroplan.

Annons

Om man som vårdnadshavare är osäker på om särskolan är rätt val för sitt barn finns även möjligheten att prova på särskolan i upp till sex månader. Då har man möjlighet att känna efter och utvärdera under tiden.

Studier efter särskolan - så funkar det

I särskolan ges inga betyg om det inte är så att vårdnadshavaren eller eleven själv efterfrågar det. När eleven gått klart grundsärskolan får hen däremot ett intyg och/eller ett studieomdöme som beskriver elevens möjligheter till fortsatta studier. Efter grundsärskolan kan eleven fortsätta vidare till gymnasiesärskolan eller söka till gymnasieskolans introduktionsprogram.

På Skolverket kan du läsa mer om grundsärskolan och vem som är behörig.

Foto: TT

Annons