Det här gäller när grundskolan och gymnasieskolan öppnar efter sommaren

barn i skolkorridor
TV: Det här gäller när skolan öppnar efter sommaren
1:10

Efter reklamen: TV: Det här gäller när skolan öppnar efter sommaren

(1:10)

I takt med att majoriteten av den vuxna befolkningen vaccinerats och smittalen minskar gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att undervisningen i höst kan återgå till så kallad närundervisning, det vill säga undervisning i klassrummen.

Många unga mått psykiskt dåligt

Gymnasiet och högstadiet har under tre terminer bedrivit delar av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning. Studier har visat att elever och barns psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin, skriver man på Folkhälsomyndighetens hemsida. Man skriver även att: "Utbildning på plats i skolan är viktigt för psykisk hälsa, kunskapsinhämtning och social samvaro både på lång och kort sikt." Den insikten i kombination med minskad smittspridning ligger alltså bakom beslutet.

Ansvaret fortsätter

Även om undervisning kommer att ske på plats i klassrummen poängterar Folkhälsomyndigheten vikten av att fortsätta det förebyggande arbetet mot smittspridning, som att hålla distans, stanna hemma och fortsatt testa sig vid symtom. Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en lista med förebyggande åtgärder, särskilt viktiga att ha i beaktning vid terminsstarten när många samlas igen efter semestern. Som exempel bör stora samlingar undvikas och skolor bör överväga genomförandet av aktiviteter som samlar många personer i samma lokal inomhus, till exempel i en aula.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns samlad information om nuläget och listor på förebyggande åtgärder för grundskola, gymnasieskola och förskola.

Bild TT
Källa: Folkhälsomyndigheten.se

TV: Vett och etikett - här är reglerna ditt barn borde kunna
1:32

Efter reklamen: TV: Vett och etikett - här är reglerna ditt barn borde kunna

(1:32)

Mer läsning för dig
Vi har checklistan: Det här behöver ditt barn inför skolstart
Skolstart: Här är höstens finaste urval på ryggsäckar för barn
När börjar skolan? Då är skolstart efter sommaren 2021 – datum för alla län