En del av

Det här gäller när grundskolan och gymnasieskolan öppnar efter sommaren

07 aug, 2021 
Emilie Josephson Dalhamn
barn i skolkorridor
Hävda restriktioner och minskade smittal, men vad gäller inför skolstarten 2021? I höst kommer skolundervisningen, efter tre terminer med fjärr- och distansundervisning för högstadiet gymnasieskolan, återgå till klassrumsundervisning, meddelar Folkhälsomyndigheten.
Annons
TV: Det här gäller när skolan öppnar efter sommarenBrand logo
TV: Det här gäller när skolan öppnar efter sommaren

I takt med att majoriteten av den vuxna befolkningen vaccinerats och smittalen minskar gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att undervisningen i höst kan återgå till så kallad närundervisning, det vill säga undervisning i klassrummen.

Många unga mått psykiskt dåligt

Gymnasiet och högstadiet har under tre terminer bedrivit delar av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning. Studier har visat att elever och barns psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin, skriver man på Folkhälsomyndighetens hemsida. Man skriver även att: "Utbildning på plats i skolan är viktigt för psykisk hälsa, kunskapsinhämtning och social samvaro både på lång och kort sikt." Den insikten i kombination med minskad smittspridning ligger alltså bakom beslutet.

Annons

Ansvaret fortsätter

Även om undervisning kommer att ske på plats i klassrummen poängterar Folkhälsomyndigheten vikten av att fortsätta det förebyggande arbetet mot smittspridning, som att hålla distans, stanna hemma och fortsatt testa sig vid symtom. Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en lista med förebyggande åtgärder, särskilt viktiga att ha i beaktning vid terminsstarten när många samlas igen efter semestern. Som exempel bör stora samlingar undvikas och skolor bör överväga genomförandet av aktiviteter som samlar många personer i samma lokal inomhus, till exempel i en aula.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns samlad information om nuläget och listor på förebyggande åtgärder för grundskola, gymnasieskola och förskola.

TV: Vett och etikett - här är reglerna ditt barn borde kunnaBrand logo
TV: Vett och etikett - här är reglerna ditt barn borde kunna
Annons