En del av

Ny studie: Så mår barn som bor varannan vecka efter en skilsmässa

14 apr, 2023 
AvElisabeth Granseth
Eva-Lisa Palmtag och en mamma och son.

Många barn bor varannan vecka hos sina föräldrar efter en skilsmässa. En ny studie visar att barn som bor växelvis inte mår sämre än barn som bor ihop med båda föräldrarna.
– Ett växelvis boende möjliggör för barnen att ha en regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, då har barnen också större möjlighet att dra nytta av alla de resurser som båda föräldrarna har, säger forskaren Eva-Lisa Palmtag.

Annons

Skilsmässor är vanliga, ungefär vart fjärde barn i Sverige har varit med om att deras föräldrar separerar. Efter en skilsmässa så är det inte ovanligt att barnen växelbor hos föräldrarna. Men hur mår barnen av det? Det har forskaren Eva-Lisa Palmtag intresserat sig för i sin doktorsavhandling från Stockholms universitet.

– Utifrån tidigare forskning så vet vi att barn som bor i växelvis boende generellt har bättre hälsa, bättre sömnvanor och bättre självförtroende jämfört med barn som bor mestadels hos en förälder. I många studier har man också funnit stöd för att barn i växelvis boende har värden på dessa utfall som är i höjd med barn som bor med föräldrar som inte separerat, säger Eva Lisa Palmtag till Motherhood.

Så skiljer du dig bäst för barnenBrand logo
Så skiljer du dig bäst för barnen

Studien bygger på Levnadsnivåundersökningen och består av både enkäter och intervjuer. Avhandlingen visar att barn som bor växelvis inte mår sämre än barn som bor ihop med båda föräldrarna. Den visar också att barn som haft frekvent kontakt med båda föräldrarna efter separationen i barndomen också hade det i vuxen ålder. Generellt sett verkar det vara bra både för hälsan och kontakten med föräldrarna senare i livet.

Annons

Varför är växelvis boende bra?

– Ett växelvis boende möjliggör för barnen att ha en regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, då har barnen också större möjlighet att dra nytta av alla de resurser som båda föräldrarna har, till större grad än vad barn som bor mesta dels med en förälder har. Och då är det inte enbart deras ekonomiska eller materiella resurser utan precis lika viktiga är de emotionella resurserna – att barnen känner att de har emotionellt stöd från båda sina föräldrar, säger Eva-Lisa Palmtag och fortsätter:

– Det är dock alltid viktigt att betona att detta gäller på gruppnivå och att det inte är kausala samband. Det kan finnas andra orsaker till att barn både har en bättre hälsa och en bättre relation till sina föräldrar än just boendet. Orsaker som inte alla studier har kontrollerat för.

När är växelvis boende inte bra?

– Det är viktigt att betona att min forskning inte belyser familjer med stora djupgående problem som familjer där det förekommer våld inom familjen. Det är alltså inte en rekommendation att ALLA familjer mår bra av att det förekommer en hög nivå av kontakt mellan barnen och båda föräldrarna, säger Eva Lisa Palmtag.

Annons

Det kan också finnas andra situationer, utan våld, då växelvis boende inte passar barnet. Det kan handla om att föräldrarna bor för långt ifrån varandra för att barnet ska kunna pendla regelbundet eller så kanske det finns hälsoskäl till att det inte fungerar.

Det är också viktigt att komma ihåg att omständigheter ibland ändrar sig. I vissa övergående perioder under barndomen kanske det inte passar att bo varannan vecka hos föräldrarna eftersom skola, jobb eller fritidsintressen inte gör det möjligt.

Eva-Lisa Palmtag
Eva-Lisa Palmtag är forskare vid Stockholms universitet

Alla familjer har inte samma förutsättningar

Eva-Lisa Palmtag vill poängtera att det är viktigt att vi inte ser gruppen separerade som en homogen grupp – att inte alla familjer har samma förutsättningar eller samma utfall efter en separation.

– Det argumenteras ofta för att just föräldrar som har bättre ekonomi, utbildning och mindre interna konflikter är de som väljer denna typ av boende. Dock även när man kontrollerar för detta i analyserna så kvar står de positiva sambanden. Vilket stärker argumenten för att sambandet finns och här kan mina studier bidra med fler pusselbitar till forskningsfältet, säger hon.

Foto: TT, Privat

5 sysslor alla barn kan hjälpa till med hemmaBrand logo
5 sysslor alla barn kan hjälpa till med hemma
Annons