En del av

Vad är det för skillnad på adhd och add?

14 okt, 2020 
AvLinn Seipel
Add eller adhd?
Vilka likheter och skillnader finns mellan diagnoserna adhd och add? Har alla som har adhd även add? Motherhood reder ut.
Annons

Kort sagt kan man säga att adhd är ett huvudbegrepp för flera former, där add är en form av adhd. Skillnaden mellan dessa former är att hyperaktiviteten, som är ett kärnsymtom på adhd, inte i samma utsträckning förekommer vid diagnosen add. En person med add kan ofta uppfattas som passiv och blyg.

Add står för: Attention Deficit Disorder

Adhd står för: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Vilka symtom hör till vilken diagnos?

Add

Är en form av adhd som framförallt innebär att det blir svårt att behålla uppmärksamheten. För att få diagnosen ska minst sex av nio symtom nedan uppfyllas.

 • Man kan upplevas tankspridd, disträ och tystlåten eller blyg

 • Man blir ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel

 • Man kan inte fokusera i en livlig och bullrig miljö

 • Man får ofta mycket tankar vid sängdags, som gör det svårt att somna

 • Man kan lätt bli glömsk i dagliga aktiviter och tappa bort saker

 • Man har svårt att följa instruktioner och misslyckas med skoluppgifter

 • Man undviker ofta aktiviteter som kräver mental uthållighet

 • Man har svårt att behålla uppmärksamheten och verkar inte lyssna på direkt tilltal

 • Man kan ofta inte organisera uppgifter eller aktiviteter

Adhd

Adhd bedöms utifrån upplevda besvär med hyperaktivitet och impulsivitet. Även här ska minst sex av nio symtom uppfyllas för att man ska få diagnosen. Ofta kan man också ha svårt att hålla uppmärksamheten, likt symtomen för add.

 • Man rör på händer/fötter ofta och har svårt att sitta still

 • Man lämnar ofta platser där man förväntas kunna vara länge (Ex. klassrum)

 • Man upplever rastlöshet vilket hos barn ofta märks genom att man springer/klänger/klättrar i stunder då det inte anses lämpligt

 • Man har svårt att leka lugna och tysta lekar(gäller framförallt barn)

 • Man har en tendens att prata väldigt mycket

 • Man kan ha svårt att kontrollera sina känsloreaktioner

 • Man tycker inte om att vänta på sin tur

 • Man har svårt att börja med och slutföra uppgifter

 • Man avbryter ofta andra mitt i samtal eller lek/aktivitet

Skillnader add mot andra adhd-former

Yrkesverksamma inom området, läkare eller psykologer exempelvis, brukar allt mer sällan välja att skilja på diagnoserna. Det är inte ovanligt att symtomen går ihop och att individen som diagnostiseras har besvär som går under flera områden. Utredning och behandling för add och adhd är densamma och det viktigaste är inte vad man kallar det, utan att personer som behöver hjälp får det.

Men för den drabbade kan det vara skönt med en benämning som bättre överensstämmer med sig själv. Det gör också så att ens omgivning lättare kan förstå aspekterna av det man har svårt med, samtidigt som det ökar möjligheten för fler att upptäcka den hjälp som finns att få.

Annons

Add vanligare hos flickor, adhd hos pojkar

Med någon procent skiljer de mellan flickor och pojkar. Adhd och hyperaktivitet är vanligare hos pojkar, medan add och ouppmärksamhet är vanligare hos flickor. Enligt forskning följer adhd med en individ genom hela livet, även om en vuxen ofta lärt sig leva med och hantera symtomen. När det kommer till add är inte forskarna lika säkra kring detta, men det verkar vara så att kvinnor med add har kvar sina symtom längre än män.

Både add och adhd kan vid behov behandlas med terapi eller KBT, och vid behov medicinering.

Annons